Kolejny nowatorski zabieg w Klinice Kardiologii - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

W dniach 6-7 czerwca w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy pod kierunkiem dr Raphaela Rossi z Izraela lekarze Kliniki Kardiologii wykonali nowy zabieg leczniczy, który ma na celu zmniejszenie ryzyka powstawania udaru mózgu u osób cierpiących na migotanie przedsionków. Zabieg wykonuje się z niewielkiego nacięcia skóry w pachwinie i polega na przezżylnym wprowadzeniu do uszka lewego przedsionka specjalnego urządzenia pełniącego rolę „zatyczki”. Operację wykonali dr Adam Sukiennik i dr Sławomir Sielski wraz z zespołem Pracowni Kardiologii Inwazyjnej Kliniki Kardiologii kierowanej przez prof. Jacka Kubicę. Zabiegowi poddano trzech pacjentów Kliniki Kardiologii, u których istniało wysokie ryzyko udaru mózgu, a jednocześnie nie można było ich leczyć przy pomocy leków obniżających krzepliwość krwi. Co więcej, jak wynika z ostatnio publikowanych badań, zabieg zamknięcia uszka lewego przedsionka jest skuteczniejszy niż leczenie przeciwkrzepliwe w zapobieganiu udarom mózgu i nie naraża pacjenta na wystąpienie powikłań krwotocznych. Były to pierwsze tego typu zabiegi wykonane w województwie kujawsko-pomorskim. Wykonują go jeszcze 4 inne ośrodki w kraju. Najniebezpieczniejszym następstwem migotania przedsionków jest udar mózgu, a ryzyko jego pojawienia się wynika m.in. z tworzenia się skrzeplin w niekurczącym się lewym przedsionku serca. Skrzepliny powstają najczęściej w zachyłku zwanym uszkiem lewego przedsionka. Tradycyjna metodą ochrony przed wystąpienie udaru mózgu u osób cierpiących na migotanie przedsionków jest stałe przyjmowanie przez chorych leków przeciwkrzepliwych, które powodują rozrzedzenie krwi i mają zapobiegać powstawaniu skrzeplin. Niestety zażywanie tego typu leków jest związane z koniecznością przeprowadzania regularnych badań czasu krzepnięcia krwi, a u części chorych można spodziewać się również skutków ubocznych w postaci wystąpienia krwawień. Zabieg przeprowadzony przez bydgoski zespół lekarzy daje pacjentom szanse na zmniejszenie ryzyka powstawania udaru mózgu.