Kapsuła Badań Zmysłów nagrodzona! - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Miło nam poinformować, że podczas organizowanych w Tokio targach Japan Design, Idea & Invention Expo-2018, World Invention Intellectual Property Associations Jury konkursowe przyznało Kapsule Badań Zmysłów Złoty Medal i Nagrodę Best International Design Award. Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii naszego szpitala, jako partner projektu INNOSENSE w ramach projektu STRATEGMED Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wraz z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu (lider projektu) oraz Uniwersytetem Warszawskim i Politechniką Warszawską uczestniczyła w realizacji budowy Kapsuły Badań Zmysłów – innowacyjnego systemu kontroli zdrowia. Zadaniem zespołu pod kierownictwem prof. dr. hab. med. Henryka Kaźmierczaka, kierownika Katedry i Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii oraz prof. Katarzyny Pawlak-Osińskiej, kierownik Zakładu Patofizjologii Narządu Słuchu i Układu Równowagi było opracowanie i wdrożenie do praktyki medycznej zestawu nowych narzędzi w postaci wielofunkcyjnego stanowiska diagnostyczno-rehabilitacyjnego, które umożliwi po raz pierwszy na świecie jednoczesną diagnostykę niemal wszystkich zmysłów.