Komunikat dotyczący wyborów. - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

W związku ze zbliżającymi się wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej informujemy, że: Uchwałą Nr IX/105/15 Rady Gminy/Miejskiej w Bydgoszczy z dnia 25 marca 2015 r., podjętą na podstawie art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w Bydgoszczy, utworzono odrębny obwód głosowania Nr 193 obejmujący Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy. Obwód głosowania Nr 193 przeznaczony jest dla wyborców, którzy będą przebywać w szpitalu w dniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tj. 10 maja 2015 r.; W związku z tym, że wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców, pacjenci ujęci w sporządzonym wykazie, zostaną skreśleni ze spisu wyborców sporządzonego dla obwodu głosowania właściwego dla miejsca stałego zamieszkania. W przypadku, gdy pacjent opuści szpital przed dniem wyborów, będzie mógł głosować w wyborach w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania, jeżeli udokumentuje (np. okazując wypis ze szpitala lub stosowne zaświadczenie), że opuścił szpital przed dniem wyborów.