ZAPOWIEDZI

19-20 WRZEŚNIA 2019, BYDGOSZCZ
Działania medyków na rzecz małej i wielkiej ojczyzny. Przeszłość – teraźniejszość. 
Organizator: Collegium Medicum UMK, Miasto Bydgoszcz

Szczegółowe informacje

slajder_konferencja_wrzesien_2019_BRWolnoci

RELACJE Z KONFERENCJI

XII International Cardiovascular Research Meeting

W dniach od 9 do 11 maja 2019 r. wybitni polscy i zagraniczni naukowcy w dziedzinie kardiologii zebrali się w Operze Nova w Bydgoszczy na dwunastej edycji Konferencji International Cardiovascular Research Meeting zorganizowanej przez Klinikę Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Podczas spotkania omawiano wyniki badań naukowych toczących się w poszczególnych ośrodkach oraz przedstawiano nowe projekty naukowe. Tematyka prezentowanych badań dotyczyła głównie terapii przeciwpłytkowej, leczenia interwencyjnego, dyskutowano także zagadnienia z zakresu epidemiologii oraz kardiologii sportowej.

„Pacjent zakwalifikowany do zabiegu z zakresu chirurgii naczyniowej – punkt widzenia chirurga, kardiologa i anestezjologa” – konferencja naukowo-szkoleniowa z cykluAnestezjologia Interdyscyplinarna”

11 kwietnia 2019 r. w sali konferencyjnej Hotelu Słoneczny Młyn w Bydgoszczy odbyło się szóste spotkanie naukowo-szkoleniowe z cyklu „Anestezjologia Interdyscyplinarna” zorganizowane pod honorowym patronatem Collegium Medicum UMK dzięki współpracy Katedry i Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Katedry Chirurgii Naczyniowej, Katedry Kardiologii i Zakładu Promocji Zdrowia CM UMK oraz Kancelarii Prawa Medycznego w Łodzi.

 „Pacjent z urazem głowy – punkt widzenia anestezjologa, neurochirurga, laryngologa, specjalisty rehabilitacji i okulisty” – konferencja naukowo-szkoleniowa z cyklu „Anestezjologia Interdyscyplinarna”

14 lutego 2019 r. w sali konferencyjnej Hotelu Słoneczny Młyn w Bydgoszczy odbyło się piąte spotkanie naukowo-szkoleniowe z cyklu „Anestezjologia Interdyscyplinarna” pod honorowym patronatem Collegium Medicum UMK p.t. „Pacjent z urazem głowy – punkt widzenia anestezjologa, neurochirurga, laryngologa, okulisty i specjalisty rehabilitacji”.

Interdyscyplinarne oblicza dermatologii

W dniach 11-13 października 2018 r. w Hotelu Holiday Inn w Bydgoszczy odbyła się po raz drugi Konferencja Naukowa „Interdyscyplinarne Oblicza Dermatologii”, wpisując się w kalendarz cyklicznych spotkań polskich dermatologów. Patronat honorowy nad konferencją objęli Prezydent miasta Bydgoszczy Rafał Bruski, J.M. Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Prof. Andrzej Tretyn oraz Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego.Konferencja skupiła łącznie około 300 uczestników oraz 71 wykładowców. W większości specjalistów dermatologów, ale także lekarzy innych specjalności i rezydentów. Wśród Wykładowców znaleźli się również eksperci z innych dziedzin medycyny, ponieważ myślą przewodnią spotkań interdyscyplinarnych jest wymiana doświadczeń między różnymi specjalistami. Podczas wykładów podkreślano istotną rolę manifestacji zmian skórnych i ich przydatków oraz zlokalizowanych na błonach śluzowych w kontekście diagnostyki wielospecjalistycznej ułatwiającej zindywidualizowane i holistyczne podejście do diagnostyki i leczenia naszych Pacjentów. Łącznie wygłoszono 71 wykładów, ułożonych w 12 interdyscyplinarnych sesji.

Terapia endowaskularna udaru mózgu – punkt widzenia anestezjologa, neurologa, radiologa interwencyjnego i prawnika

5 października 2018 r. w sali konferencyjnej Hotelu Holiday Inn w Bydgoszczy odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa pod tytułem „Terapia endowaskularna udaru mózgu – punkt widzenia anestezjologa, neurologa, radiologa interwencyjnego i prawnika” z cyklu  „Anestezjologia Interdyscyplinarna”. Przewodnią ideą cyklu konferencji jest podkreślenie potrzeby holistycznego podejścia do pacjenta i interdyscyplinarna dyskusja ekspertów nad wybranymi zagadnieniami w celu promowania konsyliów lekarskich w większej skali. Konferencję dedykowano tematyce terapii endowaskularnej udaru mózgu – metodzie leczenia mającej związek ze zmniejszeniem występowania deficytów neurologicznych i innych odległych następstw udaru mózgu, powrotem pacjenta do pełnej sprawności i obniżeniem kosztów leczenia szpitalnego oraz pozaszpitalnego. Leczenie trombolityczne, coraz częściej stosowane, posiada liczne ograniczenia, stąd też zainteresowanie metodami mechanicznej trombektomii naczyń wewnątrzczaszkowych w leczeniu przyczynowym udaru mózgu.

Protokół nowoczesnej opieki okołooperacyjnej – ERAS w teorii i praktyce – punkt widzenia  anestezjologa i chirurga

18 września 2018 roku w sali konferencyjnej hotelu City w Bydgoszczy odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa zorganizowana przez Katedrę i Klinikę Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Katedrę i Klinikę Urologii pt „ Protokół nowoczesnej opieki okołooperacyjnej ERAS w teorii i praktyce – punkt widzenia anestezjologa i chirurga”. Od kilku lat na licznych konferencjach i zjazdach poruszane są tematy związane z ERAS. Stąd coraz większe zainteresowanie tym zagadnieniem. Postępowanie, które przynosi korzyści pacjentowi, ułatwia prace personelowi medycznemu i znacznie ogranicza koszty placówek jest coraz bardziej popularne zarówno na Świecie jak i w Polsce. Od kilku miesięcy elementy protokołu ERAS wprowadzane są w niektórych klinikach Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 w Bydgoszczy. Dzięki dużemu zainteresowaniu tym tematem i determinacji dr hab.n med. Katarzyny Wawrzyniak i prof.dr hab.n.med Tomasza Drewy udało się zorganizować konferencję poświęconą tematowi ERAS w Bydgoszczy. Spotkanie zgromadziło ponad 150 osób.

Konferencja „Transplantologia – punkt widzenia anestezjologa, chirurga i prawnika”

14 czerwca 2018 r. w sali konferencyjnej hotelu City w Bydgoszczy odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa pt. „Transplantologia – punkt widzenia anestezjologa, chirurga i prawnika”,  zorganizowana przez Klinikę Anestezjologii i Intensywnej Terapii we współpracy z Kliniką Transplantologii i Chirurgii Ogólnej, Kliniką Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej, Kliniką Pediatrii, Hematologii i Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy oraz Zakładem Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Celem spotkania była kompleksowa analiza metody leczenia poprzez przeszczepianie narządów unaczynionych i szpiku kostnego z interdyscyplinarnej perspektywy. Spotkanie zgromadziło niemal 100 uczestników, wśród których obecni byli przedstawiciele lekarskich i pielęgniarskich zespołów anestezjologicznych, chirurgicznych, kardiologicznych, transplantologicznych i urologicznych oraz lekarze stażyści reprezentujący szpitale województwa kujawsko-pomorskiego.

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego

W dniach 7-8 czerwca 2018 r. odbyła się kolejna VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego. Tematyka referatów skupiała się wokół zagadnień wysokospecjalistycznych, ale była na tyle zróżnicowana, że przyciągnęła przedstawicieli różnych zawodów medycznych, nie tylko pielęgniarki, ale również fizjoterapeutów, lekarzy, psychologów, mikrobiologów, a nawet biofizyków. Wysoką jakość i wartość merytoryczną poszczególnych sesji tworzyli wykładowcy z najlepszych ośrodków naukowych w kraju, m.in. z Krakowa, Poznania, Bydgoszczy, Lublina, Białegostoku, Wrocławia i Kielc. Streszczenia wygłoszonych prac zostały opublikowane w Nr 2/2018 czasopisma „Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne”. Zgłoszone prace pełno tekstowe będą publikowane w kolejnych numerach czasopisma. W trakcie konferencji przeprowadzono również pięć warsztatów, które niezmiennie od wielu lat cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. Udział w warsztatach dał uczestnikom możliwość poszerzenia wiedzy teoretycznej, ale również ćwiczeń praktycznych związanych z aplikacją opatrunków, zastosowaniem terapii podciśnieniowej oraz uczestnictwa w analizie i studium przypadków klinicznych.

III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Europejski Wymiar Nauk o Zdrowiu

W dniach 10-11 maja 2018 r. z okazji 20-lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Europejski Wymiar  Nauk o Zdrowiu. Uczestnicy mogli wziąć udział w ponad dziesięciu sesjach naukowych oraz szesnastu warsztatach związanymi z naukami o zdrowiu.  Omawiane zagadnienia stały się okazją do integracji środowiska naukowego, wymiany doświadczeń i zainicjowania wielu dyskusji. Uwieńczeniem Konferencji było rozdanie nagród studentom oraz doktorantom za wyróżnione prace.W trakcie Konferencji Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu o Zdrowiu pełnił rolę gospodarza podczas wyjazdowego posiedzenia Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolskiego Zjazdu Dziekanów Wydziałów Nauk o Zdrowiu Uczelni Medycznych.

XI International Cardiovascular Research Meeting

W dniach od 10 do 12 maja 2018 r. wybitni polscy i zagraniczni naukowcy w dziedzinie kardiologii zebrali się w Operze Nova w Bydgoszczy na jedenastej edycji Konferencji „International Cardiovascular Research Meeting” zorganizowanej przez Klinikę Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.Podczas obrad poruszono najważniejsze tematy związane z terapią przeciwpłytkową stosowaną u osób z chorobą wieńcową, podjęto dyskusję w temacie aktualnych wyzwań w kardiologii, a także omówiono najnowsze kwestie dotyczące leczenia interwencyjnego.

VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Udarów Mózgu

W dniach 21-22 września 2017 w Bydgoszczy odbył się VI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Udaru Mózgu (PTUM) poświęcony problematyce udaru mózgu u pacjentów w młodym wieku. Organizatorem tegorocznego spotkania była Klinika Neurologii Collegium Medicum UMK, Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im dr A. Jurasza w Bydgoszczy. Spotkanie, odbywające się pod patronatem Prorektor ds. Collegium Medicum UMK prof. dr hab. Grażyny Odrowąż-Sypniewskiej zgromadziło ponad 230 uczestników. Liczne grono wykładowców zaszczycili czołowi polscy eksperci, m.in. Konsultant Krajowy ds. Neurologii prof. dr. hab. Danuta Ryglewicz, prezesi Polskiego Towarzystwa Neurologicznego: prof. dr. hab. Przemysław Nowacki i prof. dr. hab.  Jarosław Sławek, oraz eksperci zagraniczni, m.in. prof. Janika Korv z Estonii, prezes Nordic Stroke Society i prof. Amos Korczyn z Izraela, światowy autorytet w dziedzinie demencji i chorób neurodegeneracyjnych.  Kliniki naszego szpitala reprezentowali dr hab. Zbigniew Serafin, dr Urszula Adamska oraz dr. hab. Grzegorz Kozera. Uroczystość otwarcia uświetnili: prorektor ds. Collegium Medicum UMK Prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska oraz dyrektorzy: dr. n. o zdr. inż. Jacek Kryś, dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy oraz dr n. med. Zbigniew Sobociński, dyrektor ds. lecznictwa Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy. W ramach zjazdu obyła się m.in. sesja nt. chorób mózgowo-naczyniowych u dzieci i młodzieży, współorganizowana z Zespołem ds. Neurologii Dziecięcej Komitetu Nauk Neurologicznych PAN, oraz liczne sesje tematyczne, satelitarne, warsztaty tematyczne oraz walne zebranie i wybory zarządu Towarzystwa.

XIX Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii

W dniach 13-16 września 2017 r., odbył się XIX Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii. 1517 uczestników, znakomity garnitur wykładowców, zarówno z polskich klinik, katedr i oddziałów jak i ponad 40 wykładowców z całego świata- Europy, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Izraela, Japonii, Korei. To tylko liczby, ale trafnie obrazują rangę tego wydarzenia. Wykłady, warsztaty praktyczne wpisują się doskonale w filozofię szkolenia ustawicznego lekarzy naszej specjalizacji. To doskonała możliwość do wymiany doświadczeń ze światowymi autorytetami. To pierwsze tak duże wydarzenie w naszym mieście które zostało objęte honorowym patronatem m. inn Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Prezydenta Miasta Bydgoszczy, Władz UMK i CM UMK oraz Dyrekcji Szpitala Uniwersyteckiego nr 1, którego Klinika Anestezjologii i IT była współorganizatorem. Wykłady dotyczące zagadnień związanych z codzienną praktyką  kliniczną anestezjologa m. inn leczenia pozaustrojowego w intensywnej terapii, leczenia nerkozastępczego, pozaustrojowego podtrzymania funkcji wątroby, diagnostyki i leczenia sepsy, intensywnego leczenia chorych po urazie wielonarządowym, monitorowanie dynamiki układu krążenia, zagadnienia związane ze znieczuleniem chorych z wysokim ryzykiem wystąpienia powikłań, aspekty związane z leczeniem bólu ostrego, reanimacją i resuscytacją, mikrobiologią i zakażeniami zawierały wysoce merytoryczne informacje, które  będą miały wpływ  na jeszcze lepsze prowadzenie procesu diagnostyczno-leczniczego u naszych pacjentów.  Zarówno tych, u których prowadzimy znieczulenia do chirurgicznych procedur zabiegowych jak i tych, pacjentów krytycznie chorych oddziałów intensywnych terapii, gdzie doświadczenie kliniczne specjalistów intensywnej terapii musi być wsparte o wszechobecne na naszych oddziałach aparatury medyczne, wpisujące się w globalny trend w medycynie jakim jest kurs czy też dyskurs technokratyczny.

II Bydgoskie Spotkania Okulistyczne

W dniach 15-16 września 2017 r., odbyły się Bydgoskie Spotkania  Okulistyczne – druga interdyscyplinarna konferencja naukowa organizowana przez Katedrę i Klinikę Chorób Oczu Szpitala Uniwersyteckiego nr 1, CM UMK w Bydgoszczy. Miała ona miejsce w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym. Uczestniczyło w niej ok. 450 osób. Patronat honorowy objęli: prof. dr hab. Andrzej Tretyn Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Piotr Całbecki Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Rafał Bruski Prezydent Bydgoszczy, dr n. o zdr. inż. Jacek Kryś Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy. Tym razem tematyka poświęcona była problemom okulistycznym w chorobach układu immunologicznego oraz układu krążenia. Wzięli w niej udział najwybitniejsi eksperci wielu dziedzin medycyny, którzy podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem. Z pewnością zaowocuje to jeszcze lepszymi formami współpracy lekarzy różnych specjalności z ośrodków w całym kraju. Jest to niezwykle istotne, gdyż wiele chorób oczu ma swoje podłoże w chorobach innych narządów, bądź zaburzeniach metabolicznych. Okuliści często jako pierwsi rozpoznają sygnały świadczące o toczącym się w organizmie, niejednokrotnie nawet zagrażającym życiu, procesie chorobowym. Przykładem tego jest fakt, że dominującym objawem nagłych zaburzeń krążenia mózgowego mogą być zaburzenia widzenia. Inną poważną chorobą jest stwardnienie rozsiane, które u 85% chorych rozpoczyna się tzw. izolowanym zespołem klinicznym, u 1/3 takich chorych jest to zapalenie nerwu wzrokowego.

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Geriatria i Medycyna Paliatywna

3 czerwca 2017 roku w Bibliotece Medycznej Collegium Medicum zorganizowano II Ogólnopolska Konferencje Naukową Geriatrii i Medycyny Paliatywnej. Gościem specjalnym konferencji był Prof. dr Ate Dijkstra z NHL University of Applied Sciences w Leeuwarden, Holandia specjalizujący się w budowaniu nowoczesnych rozwiązań opartych na ICT w opiece nad osobami starszymi. Profesor przedstawił koncepcję opieki paliatywnej na terenie Niderlandów. Konferencja poruszała niezwykle istotne kwestie dotyczące medycyny paliatywnej w geriatrii. Występujący wykładowcy zwrócili dużą uwagę na specyfikę chorobowości w grupie osób starszych. Poruszano między innymi problematykę suplementacji substytucji hormonalnej w wieku podeszłym, o której mówiła Pani Prof. Dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska, a także nietrzymania moczu w wieku geriatrycznym, o których opowiedziała Prof. Dr hab. Katarzyna Wieczorowska-Tobis. Ponadto można było usłyszeć wykłady poruszające wiele innych niezwykle istotnych kwestii np. przygotowania do umierania i śmierci, o którym mówiła Pani Dr hab. Małgorzata Krajnik, prof. UMK. Jednak konferencja to nie tylko teoria, ale też praktyka. Jeśli zaś mowa o praktyce, to uczestnicy wydarzenia mieli okazję wziąć udział w specjalnie dla nich przygotowanych warsztatach, wpisujących się doskonale w tematykę całej konferencji. Dotyczyły one hortiterapii w pracy z osobami starszymi i niepełnosprawnymi, czyli ogrodolecznictwa, która jest rodzajem terapii zajęciowej wspomagającej proces leczniczy. Ponadto można było wziąć udział w warsztacie obejmującym zagadnienia farmakoterapii pozajelitowej u pacjentów w wieku podeszłym, a także poznać aktualne metody postępowania pielęgnacyjnego i leczniczego w leczeniu ran przewlekłych. Podczas konferencji nie zabrakło też wielu dyskusji, zwłaszcza dotyczących interdyscyplinarnego wymiaru opieki nad pacjentem z zespołem otępiennym, o którym ciekawie opowiadała Pani Prof. Dr hab. Alina Borkowska.Wydarzenie kończyła sesja, w której mogli uczestniczyć czynnie studenci, doktoranci oraz inni uczestnicy konferencji. Podczas tej sesji zaprezentowano wiele prac, wyników badań i spostrzeżeń dotyczących geriatrii i medycyny paliatywnej.

X International Cardiovascular Research Meeting

W dniach od 11 do 13 maja 2017 r. wybitni polscy i zagraniczni naukowcy w dziedzinie kardiologii zebrali się w Operze Nova w Bydgoszczy na jubileuszowej dziesiątej konferencji „International Cardiovascular Research Meeting” zorganizowanej przez Klinikę Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika konferencji. Konferencję otworzył uroczysty wykład Pana Profesora Eliano Pio Navarese pt.: „PCSK9 Inhibitors: the new game-changer”. Wśród znakomitych gości znaleźli się między innymi: prof. Eliano Pio Navarese (Włochy), prof. Dimitrios Alexopoulos (Grecja), prof. Markku Nieminen (Finlandia), prof. Jolanta Siller-Matula (Austria), prof. Andrzej Budaj (Warszawa), prof. Andrzej Kleinrok (Zamość), dr n. med. Wiktor Kuliczkowski (Wrocław), prof. Wojciech Wojakowski (Katowice), dr n. med. Artur Dziewierz (Kraków), prof. Maciej Lesiak (Poznań). Naszą Uczelnię reprezentowali prof. Jacek Kubica, prof. Grzegorz Grześk, dr hab. Marek Koziński, dr n. med. Adam Sukiennik, dr n. med. Karolina Obońska, lek. Ewa Obońska, dr n. med. Piotr Adamski, dr n. med. Piotr Niezgoda, dr n. med. Joanna Sikora, Michalina Kołodziejczak, lek. Julia Umińska. Podczas obrad poruszono najważniejsze tematy związane z terapią hiperlipidemii ze szczególnym uwzględnieniem inhibitorów PCSK9, różnymi aspektami stosowania lewosimendanu, terapią przeciwpłytkową i przeciwzakrzepową stosowaną u osób z chorobą wieńcową, a także omówiono najnowsze kwestie dotyczące leczenia inwazyjnego. W czasie konferencji odbył się konkurs prac badawczych młodych naukowców <30 roku życia. W tym roku nagrody pieniężne w wysokości 6000 PLN, 3000 PLN i 3000 PLN otrzymali odpowiednio: Mateusz Słoń z Bydgoszczy, Anna Oleksiak z Warszawy i Aleksander Nowak z Bydgoszczy. Dodatkowo wyróżnienie otrzymał Jakub Ratajczak z Bydgoszczy. Wszystkim serdecznie gratulujemy.

NOWORODEK JAKO CEL PRACY WIELU SPECJALISTÓW

W dniach 7-9 kwietnia 2017r. we Wdzydzach Kiszewskich odbyło się kolejne spotkanie interdyscyplinarne pt: „Rola położnika, neonatologa, chirurga dziecięcego i anestezjologa w diagnostyce i leczeniu wad wrodzonych noworodka”. Głównym organizatorem był zespół Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży, SU nr 1.im Jurasza w Bydgoszczy. Specjaliści z wielu ośrodków (m.in. Bydgoszczy, Torunia, Włocławka, Grudziądza, Olsztyna i Szczecina) mogli wymienić doświadczenia w diagnostyce i leczeniu pacjentów w początkowych dobach życia. W sesjach wykładowych poruszano tematy dotycząc diagnostyki prenatalnej wad wrodzonych, prowadzenia pacjentów obciążonych chorobami genetycznymi, żywienia dzieci urodzonych przedwcześnie oraz zastosowania chirurgii małoinwazyjnej u noworodków. Część praktyczną spotkania stanowiło szkolenie i warsztaty na temat zasad bezpiecznego i aseptycznego implantowania cewników centralnych. Kolejne z cyklu spotkanie pokazało jak istotna jest wymiana własnych doświadczeń między ośrodkami oraz wielospecjalistyczne podejście do problemów małych pacjentów.

Interdyscyplinarne Oblicza Dermatologii

W dniach 13-15 października 2016 w Operze Nova w Bydgoszczy odbyła się Konferencja Naukowa nad którą honorowy patronat objęli Prezydent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski, oraz JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr hab. Andrzej Tretyn. Konferencja została zorganizowana w związku z 15. rocznicą działalności Katedry Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej CM, UMK – kierowanej przez Panią Profesor Barbarę Zegarską, oraz uroczystym otwarciem w nowoczesnym budynku Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, Kliniki Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii kierowanej przez Profesora Rafała Czajkowskiego. Zarówno Profesor Zegarska jak i Profesor Czajkowski stanęli na czele Komitetu Naukowego i Organizacyjnego w skład, którego weszli kierownicy wszystkich Ośrodków akademickich specjalizujących się w dziedzinie Dermatologii i Wenerologii w kraju. Konferencja skupiła łącznie około 600 uczestników i zaproszonych gości. W większości specjalistów dermatologów z całej Polski ale także rezydentów i lekarzy innych specjalności jak np. chirurgia plastyczna.

XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów

W dniach 25-27 września 2016 roku w Bydgoszczy odbył się XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów organizowany przez Pracowników Katedry i Zakładu Mikrobiologii Collegium im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu oraz Pracowników Zakładu Mikrobiologii Klinicznej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dra Antoniego Jurasza. Dla mikrobiologów województwa kujawsko-pomorskiego było wielkim zaszczytem gościć uczestników tego Zjazdu w Bydgoszczy, a od czasu utworzenia w 2001 roku PTM Oddział w Bydgoszczy, jako 13-ty wśród 14-stu aktualnie istniejących, Zespół kierowany przez Panią prof. dr hab. Eugenię Gospodarek-Komkowską, prawie w niezmienionym składzie, był organizatorem Zjazdu po raz drugi, co jest niezwykłe, w niemal 90. letniej historii Towarzystwa, jak również dodatkowo – przewodniczenie Komitetowi Organizacyjnemu i Naukowemu. W programie Zjazdu zostały uwzględnione najbardziej aktualne problemy dotyczące mikrobiologii ogólnej, medycznej (wirusologii, bakteriologii, mikologii, parazytologii). Nie pominięto i wiele uwagi poświęcono mikrobiologii weterynaryjnej, środowiskowej i przemysłowej. Zwrócono uwagę na znaczenie drobnoustrojów w zakażeniach, i w tak ważnych dziś chorobach nieinfekcyjnych, strategie postępowania przeciwdrobnoustrojowego, postęp w mikrobiologii polskiej oraz na sylwetki polskich mikrobiologów zmarłych w latach 2012-2016. Program Zjazdu był bardzo bogaty. Komitet Naukowy zaakceptował 542 tytuły prac będących odzwierciedleniem wyników najnowszych badań autorów z Polski, a także z Białorusi, Chin, Danii, Holandii, Irlandii, Rosji, Słowacji i USA.

XIV Forum Polskiego Towarzystwa Udaru Mózgu

W dniach 23-24 września 2016 w Toruniu odbyło się XIV Interdyscyplinarne Forum Polskiego Towarzystwa Udaru Mózgu /PTUM/. Współorganizatorem tegorocznego spotkania była Klinika Neurologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy, będąca siedzibą PTUM. Patronat nad Forum objęli: JM Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Tretyn i Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski, a wśród zaproszonych gości uroczystość otwarcia zjazdu zaszczycił Dyrektor Szpitala Jurasza dr n. o zdr. inż. Jacek Kryś. Tegoroczne spotkanie, poświęcone zostało chorobom  naczyniowym OUN u pacjentów z chorobami układu endokrynnego oraz problematyce leczenia wewnątrznaczyniowego udaru mózgu. Pracom komitetu naukowego zjazdu, zrzeszającego ekspertów z wiodących ośrodków medycznych naszego  kraju, przewodniczyła prof. Barbara Książkiewicz. Sympozjum, w którym uczestniczyło ponad 200 uczestników, umożliwiło  zaprezentowanie i wymianę najnowszych poglądów nt. diagnostyki i leczenia udaru mózgu. W gronie licznych wykładowców i przewodniczących sesji Kliniki Szpitala Uniwersyteckiego reprezentowali: prof. Roman Junik, prof. Jacek Kubica, dr hab. Zbigniew Serafin, dr hab. Grzegorz Kozera oraz dr. n. med Marcin Gierach i dr n. med. Krzysztof Nicpoń. Interdyscyplinarna tematyka spotkania oraz szerokie spektrum poruszanej problematyki znalazły uznanie uczestników a atrakcyjny program towarzyski sprzyjał wymianie doświadczeń zawodowych. Zwieńczeniem Forum było zaproszenie uczestników na VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Udaru Mózgu, który odbędzie się w przyszłym roku w Bydgoszczy.

Jubileuszowa Konferencja XX – lecie Katedry i Zakładu Opieki Paliatywnej

W dniu 18 czerwca 2016 roku w Hotelu City odbyła się Jubileuszowa Konferencja XX – lecie Katedry i Zakładu Opieki Paliatywnej UMK CM. Prorektor ds. Collegium Medicum, prof. dr hab. Jan Styczyński objął Jubileusz swoim patronatem. W konferencji wzięło udział ponad 200 lekarzy z całej Polski. Wśród zaproszonych gości w konferencji uczestniczyli: prof. dr hab. Jan Styczyński, prof. dr hab. Kornelia Kędziora – Kornatowska, Dyrekcja Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy w osobach:  dr Jacek Kryś, mgr inż. Roger Hartwig, mgr Mirosława Ziółkowska.  W ramach Jubileuszu, kierownik Katedry i Zakładu Opieki Paliatywnej Pani dr hab. Małgorzata Krajnik, prof. UMK zaprezentowała historię powstania jednostki. Pracownicy natomiast przedstawili kierunki badań jakie realizują w swojej pracy. Zwieńczeniem obchodów było „Muzyczne podsumowanie” czyli fotograficzna prezentacja najistotniejszych wydarzeń i osób w życiu Katedry i Zakładu Opieki Paliatywnej.W konferencji udział wzięli również prof. David Currow z Flinders University w Adelajdzie oraz emerytowany profesor Robert Twycross z Oxfordu. Znamienici goście po zakończeniu obchodów jubileuszu odwiedzili Oddział Medycyny Paliatywnej w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 w Bydgoszczy.

O drobnoustrojach w świecie człowieka

W dniach 20-21 maja 2016 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy odbyła się II Ogólnopolską Konferencję „Drobnoustroje w świecie człowieka – drobnoustroje oportunistyczne” organizowana przez Stowarzyszenie „Rozwój Mikrobiologii” wraz z Katedrą i Zakładem Mikrobiologii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu. Celem tego spotkania była wymiana wiedzy i doświadczenia osób zawodowo związanych z mikrobiologią oraz promowanie wyników badań młodych naukowców. Głównym tematem Konferencji był wpływ drobnoustrojów na zdrowie człowieka i ich udział w rozwoju zakażeń przy obniżonej sprawności układu immunologicznego. Wykład otwierający Konferencję, wygłoszony przez Przewodniczącą Konferencji, prof. dr hab. Eugenię Gospodarek-Komkowską, dotyczył drobnoustrojów oportunistycznych i ich interakcji z organizmem gospodarza. Podczas pierwszego dnia Konferencji uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładów dotyczących mikrobiomu człowieka, wpływu kolonizacji lub nosicielstwa drobnoustrojami na rozwój zakażenia, faktów i mitów na temat szczepionek przeciwwirusowych. Poruszono problem przeszczepienia mikroflory jelitowej jako „broni biologicznej” do walki z antybiotykoopornością. Drugi dzień Konferencji należał przede wszystkim do młodych naukowców, w tym również Pracowników Zakładu Mikrobiologii Klinicznej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy, którzy przedstawiali wyniki badań własnych.  Podczas Konferencji wykłoszono ogółem 27 wykładów i przedstawiono wyniki w ponad 20 posterach.

V Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego

W dniach 19-20 maja 2016 r. w Bydgoszczy, w hotelu City, odbyła się V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego. Organizatorami konferencji byli: Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych CM UMK w Bydgoszczy, Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii CM UMK w Bydgoszczy, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy oraz Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Angiologicznego. Patronat honorowy nad konferencją objęli Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, prof. Andrzej Tretyn, oraz prorektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, prof. Jan Styczyński. Podobnie, jak w poprzednich latach konferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, łącznie zgromadziła ponad 300 osób, w tym pielęgniarki różnych specjalności, lekarzy, mikrobiologów i fizjoterapeutów z całej Polski.

International Cardiovascular Research Meeting

W dniach od 12 do 14 maja 2016 r. wybitni polscy i zagraniczni naukowcy w dziedzinie kardiologii zebrali się w Operze Nova w Bydgoszczy na zorganizowanej już po raz dziewiąty przez Klinikę Kardiologii konferencji pt. „International Cardiovascular Research Meeting”. Patronat nad konferencją objęli Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika prof. Andrzej Tretyn oraz Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego prof. Piotr Hoffman. Konferencję otworzył uroczysty wykład Pana Profesora Andrzeja Budaja pt.: „Appropriate risk stratification in the management of acute coronary syndromes”. Wśród znakomitych gości znaleźli się między innymi: prof. Dimitrios Alexopoulos (Grecja), dr Stefano Savonitto (Włochy), dr n. med. Sanja Stankovic (Serbia), dr n. med. Wiktor Kuliczkowski (Wrocław), prof. Wojciech Wojakowski (Katowice), dr hab. Miłosz Jaguszewski (Berlin, Niemcy), dr n. med. Artur Dziewierz (Kraków), prof. Andrzej Kleinrok (Zamość). Naszą Uczelnię reprezentowali prof. Grażyna Odrowąż-Sypniewska, prof. Jacek Kubica, prof. Grzegorz Grześk, dr hab. Marek Koziński, dr n. med. Adam Sukiennik, dr n. med. Magdalena Krintus oraz dr Piotr Adamski. Podczas obrad poruszono najważniejsze tematy związane z terapią przeciwpłytkową stosowaną u osób z chorobą wieńcową, ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów w podeszłym wieku jak i obciążonych dodatkowo cukrzycą czy też niewydolnością nerek. Omówiono znaczenie i zastosowanie oznaczania stężenia nowych markerów martwicy mięśnia sercowego w codziennej praktyce, co szczególnie zelektryzowało uwagę uczestników obrad i stanowiło czynnik spustowy ożywionej dyskusji. Wyniki niektórych badań miały swoją światową premierę podczas naszej konferencji. Dużą uwagę skupiły również sesje poświęcone optymalizacji leczenia przeciwzakrzepowego i przeciwpłytkowego chorych poddawanych zabiegom operacyjnym, oraz przezskórnym interwencjom wieńcowym. W czasie konferencji odbył się konkurs prac badawczych młodych naukowców, którzy przyjechali do Bydgoszczy m.in. z Poznania, Łodzi i Wilna. W tegorocznym konkursie nagrody pieniężne w wysokości 6000 PLN, 4000 PLN i 2000 PLN otrzymali odpowiednio: Jan Kłopocki z Poznania, Lina Puodziukaite z Wilna oraz Aleksandra Janowiak z Bydgoszczy. Zakończona konferencja umożliwia nie tylko wymianę doświadczeń ze światowymi autorytetami w zakresie terapii przeciwpłytkowej stosowanej w leczeniu ostrych zespołów wieńcowych, ale również wyznacza kierunki nowych badań. Wpisuje się przez to w harmonogram najważniejszych na świecie wydarzeń poświęconych temu zagadnieniu.

Wskaźniki jakości opieki pielęgniarskiej

18 lutego w Auli Budynku Biblioteki Collegium Medicum odbyło się  IV seminarium dotyczące wdrażania międzynarodowych standardów i dobrych praktyk do opieki zdrowotnej pt. ,,Wskaźniki jakości opieki pielęgniarskiej”, pod przewodnictwem Pani prof. Kornelii Kędziory-Kornatowskiej, Kierownik Kliniki Geriatrii Szpitala Jurasza oraz Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu CM UMK. Celem seminarium była wymiana wiedzy o wdrażaniu międzynarodowych standardów i dobrych praktyk do opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem wskaźników jakości opieki pielęgniarskiej oraz wymiana doświadczeń związanych z korzystaniem z systemów informatycznych w pielęgniarstwie i gromadzenia danych niezbędnych w ocenie jakości opieki pielęgniarskiej. Organizatorem konferencji była Katedra i Zakład Promocji Zdrowia Collegium Medicum UMK, Zakład Pielęgniarstwa Społecznego i Zarządzania w Pielęgniarstwie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy oraz Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Oddział PTP w Bydgoszczy.

Konferencja Jubileuszowa z okazji XV-lecia Kliniki Endokrynologii i Diabetologii

W dniach 9-10 października 2015 r. w Centrum Kongresowym Opera Nova w Bydgoszczy odbyła się konferencja naukowo-dydaktyczna z okazji XV-lecia Kliniki Endokrynologii i Diabetologii. Obrady odbywały się pod patronatem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Ewy Mes, Marszałka Województwa Piotra Całbeckiego, Prezydenta Miasta Bydgoszczy Rafała Bruskiego, Prorektora ds. Collegium Medicum prof. Jana Styczyńskiego i Dziekana Wydziału Lekarskiego prof. Jacka Kubicy. Podczas otwarcia Konferencji głos zabrał również mgr Jacek Kryś, Dyrektor Szpitala. Mieliśmy okazję przekonać się publicznie, że naszą Klinikę ceni wysoko. Następnie swoje wykłady przedstawili Konsultant Krajowy w dziedzinie Endokrynologii i Prezes Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego prof. Andrzej Lewiński, Prezes Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego prof. Andrzej Milewicz oraz szereg innych kierowników klinik endokrynologii i diabetologii z całej Polski. Wysoka pozycja naukowa prelegentów dała gwarancję wiedzy na najwyższym poziomie. Omawiali oni problemy endokrynologiczne jak leczenie niedoczynności tarczycy, obrazowanie tego gruczołu, leczenie akromegalii i guzów neuroendokrynnych oraz takie jak związek chorób tarczycy i piersi, serce jako narząd endokrynny, czy objawy ze strony przewodu pokarmowego w chorobach układu dokrewnego. Dopisali też bydgoszczanie – kierownicy klinik i ich asystenci podczas sesji interdyscyplinarnej powiedzieli, jakiej pomocy my i nasi pacjenci możemy oczekiwać od radiologów, neurologów, chirurgów, okulistów i dermatologów. Swoje wykłady przedstawili również pracownicy Katedry. W dużej części poruszały one problemy występujące wspólnie albo na styku endokrynologii i diabetologii jak zaburzenia gospodarki węglowodanowej w endokrynopatiach, związek między otyłością i cukrzycą a rakiem tarczycy, sposoby insulinoterapii, ale też np. wpływ alkoholu na przebieg cukrzycy. Równolegle odbywała się konferencja pielęgniarek, gdzie w trzech sesjach dotyczących doskonalenia i odpowiedzialności zawodowej, edukacji terapeutycznej oraz nowości w opiece nad pacjentem diabetologicznym omówiono nowości w pielęgniarstwie. Konferencja zgromadziła łącznie ponad 200 uczestników. Otrzymali oni solidną porcję nowości endokrynologicznych i diabetologicznych.

Drobnoustroje – wpływ czynników fizycznych i chemicznych

24 czerwca 2015 r., w Auli prof. J. Domaniewskiego Collegium Medicum odbyła się Ogólnopolska Konferencja ”Działania przeciwdrobnoustrojowe. Drobnoustroje – wpływ czynników fizycznych i chemicznych” organizowana przez  Zakład Mikrobiologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza oraz Stowarzyszenie „Rozwój Mikrobiologii” Honorowy  patronat nad konferencją objęło Polskie Towarzystwo Mikrobiologów. Konferencja miała na celu możliwość pogłębienia i ugruntowania wiedzy na temat skuteczności działań mikrobiobójczych, oporności drobnoustrojów na tego typu działania oraz jakości podłóż mikrobiologicznych i innych możliwości wykorzystania sterylizatorów.

Standardy Pediatrii – szósta edycja

13 czerwca br., w Hotelu Słoneczny Młyn odbyła się VI konferencja „Standardy Pediatrii”, której organizatorami byli Klinika Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii oraz Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Szpitala Jurasza. Podczas konferencji uczestnicy mieli możliwość spotkania się w gronie specjalistów pediatrii, którzy aktywnie uczestniczą w spotkaniach naukowych, mających na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Przygotowanych zostało kilka sesji, które mogą być bardzo pomocne w codziennej pracy lekarzy pediatrów: alergologiczna, nefrologiczna, gastroenterologiczna oraz onkohematologiczna, w trakcie których poruszono niezwykle ważne i interesujące kwestie naukowe.

International Cardiovascular Research Meeting

W dniach 11-13 czerwca br., w Operze Nova Bydgoszczy odbyła się międzynarodowa konferencja kardiologiczna International Cardiovascular Research Meeting (ICVRM), organizowana przez Klinikę Kardiologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza. Po raz ósmy naukowcy z wielu krajów zajmujący się chorobami serca i naczyń  wymieniali poglądy i dyskutowali na szerokim międzynarodowym forum. Po raz pierwszy spotkanie składało się z trzech konferencji: Young Investigator Conference – the Copernicus Award in Cardiovascular Research – konkursu dla naukowców poniżej 30 roku życia, Cardiovascular Interventions – Copernicus Research Group Conference oraz Cardiovascular Emergencies – GREAT Network Scientific Conference.

Współczesne pielęgniarstwo i opieka medyczna w wybranych krajach Europy – stan aktualny i przyszłość.

29 maja 2015 r. w murach Collegium Medicum zorganizowana została Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Współczesne pielęgniarstwo i opieka medyczna w wybranych krajach Europy – stan aktualny i przyszłość”. Organizatorem spotkania była Klinika Geriatrii Szpitala Jurasza oraz Polskie Towarzystwo Gerontologiczne Oddział Kujawsko-Pomorski. Patronat honorowy nad konferencją objął Prorektor ds. Collegium Medicum w Bydgoszczy – prof. dr hab. Jan Styczyński. Konferencja skierowana była przede wszystkim do nauczycieli akademickich kształcących na kierunku pielęgniarstwo, kadry kierowniczej, studentów pielęgniarstwa, pielęgniarek, fizjoterapeutów, przedstawicieli innych zawodów medycznych oraz opieki społecznej udział w nim wzięli zaproszeni wykładowcy z zaprzyjaźnionych uczelni z Europy: Department of Nursing Science Medical University of Graz z Austrii, NHL University of Applied Sciences Leeuwarden z Holandii, Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Humanities, Department of Health Care Sciences z Czech, Catholic University Rozomberok, Faculty of Health oraz Asociácia Agentúr domácej o’etrovateµskej starostlivosti ze Słowacji. Wykładowcy oraz goście konferencji zaprezentowali aktualne zagadnienia związane z pielęgniarstwem i opieką medyczną oraz tendencje i kierunki rozwoju. Podczas konferencji odbyła się również I Międzynarodowa Sesja Geriatrii i Gerontologii Młodych Naukowców organizowana przez Interdyscyplinarne Koło Naukowe Geriatrii Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy podczas, której wyniki swoich badań mogli zaprezentować uczestnicy studiów I, II i III stopnia z całego świata.

Sztuka rozmowy podstawą diagnozy.

Studenckie Koło Naukowe „Komunikacja w Opiece Medycznej” przy Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii oraz Polskie Towarzystwo Komunikacji Medycznej zorganizowało w dniach 10-11 kwietnia konferencję naukowo-szkoleniową pt. „Sztuka rozmowy podstawą diagnozy”. Współpraca między lekarzem a pacjentem stanowi istotne ogniwo w procesie leczniczym. Lekarze coraz częściej wskazują na potrzebę doskonalenia umiejętności kontaktu z chorym. W ostatnich latach znacząco wzrosło zainteresowanie kursami, w trakcie których medycy nabywają bądź doskonalą umiejętności budowania relacji oraz prawidłowej współpracy z pacjentem. Właściwa komunikacja personelu medycznego z chorym wpływa na podejmowanie decyzji dotyczących procesu leczenia oraz podnosi jakość usług świadczonych przez instytucje opieki zdrowotnej. Strona facebook – sztuka rozmowy

XIV Forum Polskiego Towarzystwa Udaru Mózgu

W dniach 23-24 września 2016 w Toruniu odbyło się XIV Interdyscyplinarne Forum Polskiego Towarzystwa Udaru Mózgu /PTUM/. Współorganizatorem tegorocznego spotkania była Klinika Neurologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy, będąca siedzibą PTUM. Patronat nad Forum objęli: JM Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Tretyn i Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski, a wśród zaproszonych gości uroczystość otwarcia zjazdu zaszczycił Dyrektor Szpitala Jurasza dr n. o zdr. inż. Jacek Kryś. Tegoroczne spotkanie, poświęcone zostało chorobom  naczyniowym OUN u pacjentów z chorobami układu endokrynnego oraz problematyce leczenia wewnątrznaczyniowego udaru mózgu. Pracom komitetu naukowego zjazdu, zrzeszającego ekspertów z wiodących ośrodków medycznych naszego  kraju, przewodniczyła prof. Barbara Książkiewicz. Sympozjum, w którym uczestniczyło ponad 200 uczestników, umożliwiło  zaprezentowanie i wymianę najnowszych poglądów nt. diagnostyki i leczenia udaru mózgu. W gronie licznych wykładowców i przewodniczących sesji Kliniki Szpitala Uniwersyteckiego reprezentowali: prof. Roman Junik, prof. Jacek Kubica, dr hab. Zbigniew Serafin, dr hab. Grzegorz Kozera oraz dr. n. med Marcin Gierach i dr n. med. Krzysztof Nicpoń. Interdyscyplinarna tematyka spotkania oraz szerokie spektrum poruszanej problematyki znalazły uznanie uczestników a atrakcyjny program towarzyski sprzyjał wymianie doświadczeń zawodowych. Zwieńczeniem Forum było zaproszenie uczestników na VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Udaru Mózgu, który odbędzie się w przyszłym roku w Bydgoszczy.

Jubileuszowa Konferencja XX – lecie Katedry i Zakładu Opieki Paliatywnej

W dniu 18 czerwca 2016 roku w Hotelu City odbyła się Jubileuszowa Konferencja XX – lecie Katedry i Zakładu Opieki Paliatywnej UMK CM. Prorektor ds. Collegium Medicum, prof. dr hab. Jan Styczyński objął Jubileusz swoim patronatem. W konferencji wzięło udział ponad 200 lekarzy z całej Polski. Wśród zaproszonych gości w konferencji uczestniczyli: prof. dr hab. Jan Styczyński, prof. dr hab. Kornelia Kędziora – Kornatowska, Dyrekcja Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy w osobach:  dr Jacek Kryś, mgr inż. Roger Hartwig, mgr Mirosława Ziółkowska.  W ramach Jubileuszu, kierownik Katedry i Zakładu Opieki Paliatywnej Pani dr hab. Małgorzata Krajnik, prof. UMK zaprezentowała historię powstania jednostki. Pracownicy natomiast przedstawili kierunki badań jakie realizują w swojej pracy. Zwieńczeniem obchodów było „Muzyczne podsumowanie” czyli fotograficzna prezentacja najistotniejszych wydarzeń i osób w życiu Katedry i Zakładu Opieki Paliatywnej.W konferencji udział wzięli również prof. David Currow z Flinders University w Adelajdzie oraz emerytowany profesor Robert Twycross z Oxfordu. Znamienici goście po zakończeniu obchodów jubileuszu odwiedzili Oddział Medycyny Paliatywnej w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 w Bydgoszczy.

O drobnoustrojach w świecie człowieka

W dniach 20-21 maja 2016 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy odbyła się II Ogólnopolską Konferencję „Drobnoustroje w świecie człowieka – drobnoustroje oportunistyczne” organizowana przez Stowarzyszenie „Rozwój Mikrobiologii” wraz z Katedrą i Zakładem Mikrobiologii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu. Celem tego spotkania była wymiana wiedzy i doświadczenia osób zawodowo związanych z mikrobiologią oraz promowanie wyników badań młodych naukowców. Głównym tematem Konferencji był wpływ drobnoustrojów na zdrowie człowieka i ich udział w rozwoju zakażeń przy obniżonej sprawności układu immunologicznego. Wykład otwierający Konferencję, wygłoszony przez Przewodniczącą Konferencji, prof. dr hab. Eugenię Gospodarek-Komkowską, dotyczył drobnoustrojów oportunistycznych i ich interakcji z organizmem gospodarza. Podczas pierwszego dnia Konferencji uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładów dotyczących mikrobiomu człowieka, wpływu kolonizacji lub nosicielstwa drobnoustrojami na rozwój zakażenia, faktów i mitów na temat szczepionek przeciwwirusowych. Poruszono problem przeszczepienia mikroflory jelitowej jako „broni biologicznej” do walki z antybiotykoopornością. Drugi dzień Konferencji należał przede wszystkim do młodych naukowców, w tym również Pracowników Zakładu Mikrobiologii Klinicznej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy, którzy przedstawiali wyniki badań własnych.  Podczas Konferencji wykłoszono ogółem 27 wykładów i przedstawiono wyniki w ponad 20 posterach.

V Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego

W dniach 19-20 maja 2016 r. w Bydgoszczy, w hotelu City, odbyła się V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego. Organizatorami konferencji byli: Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych CM UMK w Bydgoszczy, Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii CM UMK w Bydgoszczy, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy oraz Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Angiologicznego. Patronat honorowy nad konferencją objęli Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, prof. Andrzej Tretyn, oraz prorektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, prof. Jan Styczyński. Podobnie, jak w poprzednich latach konferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, łącznie zgromadziła ponad 300 osób, w tym pielęgniarki różnych specjalności, lekarzy, mikrobiologów i fizjoterapeutów z całej Polski.

International Cardiovascular Research Meeting

W dniach od 12 do 14 maja 2016 r. wybitni polscy i zagraniczni naukowcy w dziedzinie kardiologii zebrali się w Operze Nova w Bydgoszczy na zorganizowanej już po raz dziewiąty przez Klinikę Kardiologii konferencji pt. „International Cardiovascular Research Meeting”. Patronat nad konferencją objęli Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika prof. Andrzej Tretyn oraz Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego prof. Piotr Hoffman. Konferencję otworzył uroczysty wykład Pana Profesora Andrzeja Budaja pt.: „Appropriate risk stratification in the management of acute coronary syndromes”. Wśród znakomitych gości znaleźli się między innymi: prof. Dimitrios Alexopoulos (Grecja), dr Stefano Savonitto (Włochy), dr n. med. Sanja Stankovic (Serbia), dr n. med. Wiktor Kuliczkowski (Wrocław), prof. Wojciech Wojakowski (Katowice), dr hab. Miłosz Jaguszewski (Berlin, Niemcy), dr n. med. Artur Dziewierz (Kraków), prof. Andrzej Kleinrok (Zamość). Naszą Uczelnię reprezentowali prof. Grażyna Odrowąż-Sypniewska, prof. Jacek Kubica, prof. Grzegorz Grześk, dr hab. Marek Koziński, dr n. med. Adam Sukiennik, dr n. med. Magdalena Krintus oraz dr Piotr Adamski. Podczas obrad poruszono najważniejsze tematy związane z terapią przeciwpłytkową stosowaną u osób z chorobą wieńcową, ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów w podeszłym wieku jak i obciążonych dodatkowo cukrzycą czy też niewydolnością nerek. Omówiono znaczenie i zastosowanie oznaczania stężenia nowych markerów martwicy mięśnia sercowego w codziennej praktyce, co szczególnie zelektryzowało uwagę uczestników obrad i stanowiło czynnik spustowy ożywionej dyskusji. Wyniki niektórych badań miały swoją światową premierę podczas naszej konferencji. Dużą uwagę skupiły również sesje poświęcone optymalizacji leczenia przeciwzakrzepowego i przeciwpłytkowego chorych poddawanych zabiegom operacyjnym, oraz przezskórnym interwencjom wieńcowym. W czasie konferencji odbył się konkurs prac badawczych młodych naukowców, którzy przyjechali do Bydgoszczy m.in. z Poznania, Łodzi i Wilna. W tegorocznym konkursie nagrody pieniężne w wysokości 6000 PLN, 4000 PLN i 2000 PLN otrzymali odpowiednio: Jan Kłopocki z Poznania, Lina Puodziukaite z Wilna oraz Aleksandra Janowiak z Bydgoszczy. Zakończona konferencja umożliwia nie tylko wymianę doświadczeń ze światowymi autorytetami w zakresie terapii przeciwpłytkowej stosowanej w leczeniu ostrych zespołów wieńcowych, ale również wyznacza kierunki nowych badań. Wpisuje się przez to w harmonogram najważniejszych na świecie wydarzeń poświęconych temu zagadnieniu.

Wskaźniki jakości opieki pielęgniarskiej

18 lutego w Auli Budynku Biblioteki Collegium Medicum odbyło się  IV seminarium dotyczące wdrażania międzynarodowych standardów i dobrych praktyk do opieki zdrowotnej pt. ,,Wskaźniki jakości opieki pielęgniarskiej”, pod przewodnictwem Pani prof. Kornelii Kędziory-Kornatowskiej, Kierownik Kliniki Geriatrii Szpitala Jurasza oraz Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu CM UMK. Celem seminarium była wymiana wiedzy o wdrażaniu międzynarodowych standardów i dobrych praktyk do opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem wskaźników jakości opieki pielęgniarskiej oraz wymiana doświadczeń związanych z korzystaniem z systemów informatycznych w pielęgniarstwie i gromadzenia danych niezbędnych w ocenie jakości opieki pielęgniarskiej. Organizatorem konferencji była Katedra i Zakład Promocji Zdrowia Collegium Medicum UMK, Zakład Pielęgniarstwa Społecznego i Zarządzania w Pielęgniarstwie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy oraz Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Oddział PTP w Bydgoszczy.

Konferencja Jubileuszowa z okazji XV-lecia Kliniki Endokrynologii i Diabetologii

W dniach 9-10 października 2015 r. w Centrum Kongresowym Opera Nova w Bydgoszczy odbyła się konferencja naukowo-dydaktyczna z okazji XV-lecia Kliniki Endokrynologii i Diabetologii. Obrady odbywały się pod patronatem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Ewy Mes, Marszałka Województwa Piotra Całbeckiego, Prezydenta Miasta Bydgoszczy Rafała Bruskiego, Prorektora ds. Collegium Medicum prof. Jana Styczyńskiego i Dziekana Wydziału Lekarskiego prof. Jacka Kubicy. Podczas otwarcia Konferencji głos zabrał również mgr Jacek Kryś, Dyrektor Szpitala. Mieliśmy okazję przekonać się publicznie, że naszą Klinikę ceni wysoko. Następnie swoje wykłady przedstawili Konsultant Krajowy w dziedzinie Endokrynologii i Prezes Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego prof. Andrzej Lewiński, Prezes Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego prof. Andrzej Milewicz oraz szereg innych kierowników klinik endokrynologii i diabetologii z całej Polski. Wysoka pozycja naukowa prelegentów dała gwarancję wiedzy na najwyższym poziomie. Omawiali oni problemy endokrynologiczne jak leczenie niedoczynności tarczycy, obrazowanie tego gruczołu, leczenie akromegalii i guzów neuroendokrynnych oraz takie jak związek chorób tarczycy i piersi, serce jako narząd endokrynny, czy objawy ze strony przewodu pokarmowego w chorobach układu dokrewnego. Dopisali też bydgoszczanie – kierownicy klinik i ich asystenci podczas sesji interdyscyplinarnej powiedzieli, jakiej pomocy my i nasi pacjenci możemy oczekiwać od radiologów, neurologów, chirurgów, okulistów i dermatologów. Swoje wykłady przedstawili również pracownicy Katedry. W dużej części poruszały one problemy występujące wspólnie albo na styku endokrynologii i diabetologii jak zaburzenia gospodarki węglowodanowej w endokrynopatiach, związek między otyłością i cukrzycą a rakiem tarczycy, sposoby insulinoterapii, ale też np. wpływ alkoholu na przebieg cukrzycy. Równolegle odbywała się konferencja pielęgniarek, gdzie w trzech sesjach dotyczących doskonalenia i odpowiedzialności zawodowej, edukacji terapeutycznej oraz nowości w opiece nad pacjentem diabetologicznym omówiono nowości w pielęgniarstwie. Konferencja zgromadziła łącznie ponad 200 uczestników. Otrzymali oni solidną porcję nowości endokrynologicznych i diabetologicznych.

Drobnoustroje – wpływ czynników fizycznych i chemicznych

24 czerwca 2015 r., w Auli prof. J. Domaniewskiego Collegium Medicum odbyła się Ogólnopolska Konferencja ”Działania przeciwdrobnoustrojowe. Drobnoustroje – wpływ czynników fizycznych i chemicznych” organizowana przez  Zakład Mikrobiologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza oraz Stowarzyszenie „Rozwój Mikrobiologii” Honorowy  patronat nad konferencją objęło Polskie Towarzystwo Mikrobiologów. Konferencja miała na celu możliwość pogłębienia i ugruntowania wiedzy na temat skuteczności działań mikrobiobójczych, oporności drobnoustrojów na tego typu działania oraz jakości podłóż mikrobiologicznych i innych możliwości wykorzystania sterylizatorów.

Standardy Pediatrii – szósta edycja

13 czerwca br., w Hotelu Słoneczny Młyn odbyła się VI konferencja „Standardy Pediatrii”, której organizatorami byli Klinika Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii oraz Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Szpitala Jurasza. Podczas konferencji uczestnicy mieli możliwość spotkania się w gronie specjalistów pediatrii, którzy aktywnie uczestniczą w spotkaniach naukowych, mających na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Przygotowanych zostało kilka sesji, które mogą być bardzo pomocne w codziennej pracy lekarzy pediatrów: alergologiczna, nefrologiczna, gastroenterologiczna oraz onkohematologiczna, w trakcie których poruszono niezwykle ważne i interesujące kwestie naukowe.

International Cardiovascular Research Meeting

W dniach 11-13 czerwca br., w Operze Nova Bydgoszczy odbyła się międzynarodowa konferencja kardiologiczna International Cardiovascular Research Meeting (ICVRM), organizowana przez Klinikę Kardiologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza. Po raz ósmy naukowcy z wielu krajów zajmujący się chorobami serca i naczyń  wymieniali poglądy i dyskutowali na szerokim międzynarodowym forum. Po raz pierwszy spotkanie składało się z trzech konferencji: Young Investigator Conference – the Copernicus Award in Cardiovascular Research – konkursu dla naukowców poniżej 30 roku życia, Cardiovascular Interventions – Copernicus Research Group Conference oraz Cardiovascular Emergencies – GREAT Network Scientific Conference.

Współczesne pielęgniarstwo i opieka medyczna w wybranych krajach Europy – stan aktualny i przyszłość.

29 maja 2015 r. w murach Collegium Medicum zorganizowana została Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Współczesne pielęgniarstwo i opieka medyczna w wybranych krajach Europy – stan aktualny i przyszłość”. Organizatorem spotkania była Klinika Geriatrii Szpitala Jurasza oraz Polskie Towarzystwo Gerontologiczne Oddział Kujawsko-Pomorski. Patronat honorowy nad konferencją objął Prorektor ds. Collegium Medicum w Bydgoszczy – prof. dr hab. Jan Styczyński. Konferencja skierowana była przede wszystkim do nauczycieli akademickich kształcących na kierunku pielęgniarstwo, kadry kierowniczej, studentów pielęgniarstwa, pielęgniarek, fizjoterapeutów, przedstawicieli innych zawodów medycznych oraz opieki społecznej udział w nim wzięli zaproszeni wykładowcy z zaprzyjaźnionych uczelni z Europy: Department of Nursing Science Medical University of Graz z Austrii, NHL University of Applied Sciences Leeuwarden z Holandii, Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Humanities, Department of Health Care Sciences z Czech, Catholic University Rozomberok, Faculty of Health oraz Asociácia Agentúr domácej o’etrovateµskej starostlivosti ze Słowacji. Wykładowcy oraz goście konferencji zaprezentowali aktualne zagadnienia związane z pielęgniarstwem i opieką medyczną oraz tendencje i kierunki rozwoju. Podczas konferencji odbyła się również I Międzynarodowa Sesja Geriatrii i Gerontologii Młodych Naukowców organizowana przez Interdyscyplinarne Koło Naukowe Geriatrii Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy podczas, której wyniki swoich badań mogli zaprezentować uczestnicy studiów I, II i III stopnia z całego świata.

Sztuka rozmowy podstawą diagnozy.

Studenckie Koło Naukowe „Komunikacja w Opiece Medycznej” przy Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii oraz Polskie Towarzystwo Komunikacji Medycznej zorganizowało w dniach 10-11 kwietnia konferencję naukowo-szkoleniową pt. „Sztuka rozmowy podstawą diagnozy”. Współpraca między lekarzem a pacjentem stanowi istotne ogniwo w procesie leczniczym. Lekarze coraz częściej wskazują na potrzebę doskonalenia umiejętności kontaktu z chorym. W ostatnich latach znacząco wzrosło zainteresowanie kursami, w trakcie których medycy nabywają bądź doskonalą umiejętności budowania relacji oraz prawidłowej współpracy z pacjentem. Właściwa komunikacja personelu medycznego z chorym wpływa na podejmowanie decyzji dotyczących procesu leczenia oraz podnosi jakość usług świadczonych przez instytucje opieki zdrowotnej. Link do strony na Facebook – sztuka rozmowy

Medycyna Regeneracyjna na światowym poziomie.

W dniach 14-15 marca w Operze Nova odbyła się I Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja „Central European Conference on Regenerative Medicine”, która gościła naukowców z całego świata m. in.: Panią Profesor Marię Siemionow, Profesora Samy`ego L. Habiba i Profesora Michaela Gelinsky`ego. Na konferencji zaprezentowane zostały najnowsze światowe doniesienia badawcze, dyskusje i debaty na temat nowych osiągnięć naukowych i postępach w dziedzinie innowacyjnej medycyny regeneracyjnej, inżynierii tkankowej i nowoczesnych biomateriałów. Link do strony cecrm.pl

Przyszłość dermatologii.

13 lutego 2015r., w Hotelu City odbyło się sympozjum pod patronatem Prezesa Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego „DERMATOLOGIA 2015 – STANDARDY POSTĘPOWANIA, NAJNOWSZE DONIESIENIA”. Podczas spotkania zaprezentowane i omówione zostały najnowsze osiągnięcia naukowe w dziedzinie dermatologii oraz wyniki badań klinicznych nowych produktów leczniczych. Na poszczególnych sesjach tematycznych poruszone zostały kwestie m. in. najnowocześniejszych metod leczenia trądziku, zagadnienia z zakresu dermatologii onkologicznej, wskazano najnowsze standardy postępowania i zalecenia w przypadku chorób przenoszonych drogą płciową oraz poruszono problematykę z zakresu wyzwań współczesnej dermatologii.

I Ogólnopolska Konferencja ”Drobnoustroje w świecie człowieka – Drobnoustroje oportunistyczne”

W dniach 18-20 września w Operze Nova odbyła się I Ogólnopolska Konferencja ”Drobnoustroje w świecie człowieka – Drobnoustroje oportunistyczne”. Konferencja zainaugurowała cykl odbywających się co 2 lata spotkań naukowych adresowanych do mikrobiologów różnych specjalności – związanych z mikrobiologią lekarską, weterynaryjną, żywności, przemysłową i środowiskową. Organizatorem konferencji są: Stowarzyszenie „Rozwój Mikrobiologii” oraz Katedra i Zakład Mikrobiologii Szpitala Jurasza.

46. Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi

W dniach 3-6 września w Bydgoszczy odbył się 46. Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi. Wzięło w nim udział blisko tysiąc gości z najważniejszych ośrodków naukowych w Polsce i za granicą. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego prof. dr hab. n. med. Henryk Kaźmierczak – Kierownik Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy podczas uroczystego otwarcia w gmachu Opery Nova w Bydgoszczy wręczył Dyplomy Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi: prof. dr hab. med. Elżbiecie Reroń z Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof Antoinette Zehnhoff-Dinnesen z Uniwersytetu Münster, prof. Tomaszowi Durko z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz dr. med. Jackowi Kozakiewiczowi z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Bytomiu. Prof. Antoinette Zehnhoff-Dinnesen wręczyła natomiast prestiżowy Dyplom Członka Honorowego i Medalu Unii Europejskich Foniatrów Panu prof. dr. hab., dr. h.c. mult. Antoniemu Pruszewiczowi – emerytowanemu Kierownikowi Katedry i Kliniki Foniatrii i Audiologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Wykład inauguracyjny pt. „Patologia w otorynolaryngologii – od klasyki w przyszłość” – wygłosił entuzjastycznie przyjęty przez uczestników zjazdu prof. dr hab. Andrzej Marszałek, Kierownik Zakładu Patomorfologii Szpitala Jurasza. Część oficjalną zakończył koncert zespołu Żuki z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Podczas trzydniowych wykładów, warsztatów, sesji plenarnych i dyskusji panelowych omawiano problematykę dotyczącą m.in. powikłań usznopochodnych i zatokowopochodnych, nowotwory jamy ustnej i części ustnej gardła, nowe techniki w otorynolaryngologii, postępy w diagnostyce i terapii neurootologicznej oraz postępy w biologii molekularnej w otolaryngologii. Jednym z poruszanych tematów było również leczenie niedosłuchu u osób starszych dzięki wszczepianiu implantów słuchowych, a także diagnostyka i leczenie zawrotów głowy oraz zaburzeń równowagi. Podczas Zjazdu odbyły się także warsztaty poświęcone zagadnieniom rynochirurgii, sialoendoskopii, neurootologii, wykorzystania fal radiowych wysokiej częstotliwości (technika CELON) w leczeniu chrapania i bezdechów sennych, wykorzystania fal radiowych wysokiej częstotliwości (technika CELON) w leczeniu chrapania i bezdechów sennych oraz badania wideoendoskopowe w otolaryngologii z wykorzystaniem technologii NBI.

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego

W dniach 21-22 maja 2014 roku w Bydgoszczy za murami hotelu City odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego. Organizatorem Konferencji było Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Angiologicznego, Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii CM UMK w Bydgoszczy oraz dodatkowo OIPiP w Bydgoszczy i Katedra i Zakład Muzykoterapii CM UMK. Tym razem hasłem przewodnim Konferencji było: „Wyzwania i trendy w specjalistycznej opiece nad chorym w chirurgii ogólnej i naczyniowej”. Patronat Honorowy nad Konferencją objął Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr hab. Andrzej Tretyn oraz Prorektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, prof. dr hab. Jan Styczyński. Tegoroczna Konferencja, podobnie jak trzy wcześniej zorganizowane cieszyła się dużym zainteresowaniem. Zaszczyciło nas swoją obecnością ponad 300 uczestników z całej Polski. Gośćmi honorowymi Konferencji byli m.in. Pani dr Barbara Kot- Doniec- Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, Pani prof. dr hab. n. med. Kornelia Kędziora-Kornatowska – Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK, Prezes Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów i Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego Pani prof. Eugenia Gospodarek, Gościem honorowym był też prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień – Prezes Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej, Kierownik Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii. Gościliśmy także przedstawicieli Urzędu Miasta w osobie Pani Wiceprezydent Elżbiety Rusielewicz, Jego Ekscelencję ks. Biskupa Jana Tyrawę. Konferencja tradycyjnie miała charakter interdyscyplinarny, zgromadziła przede wszystkim pielęgniarki zainteresowane tematyką chirurgiczną i naczyniową. W konferencji uczestniczyli również lekarze, rehabilitanci zainteresowanie opieką nad chorym po operacji i z raną przewlekłą. W trakcie Konferencji odbyło się sześć interesujących sesji i wygłoszono 43 referaty. Prelegenci pochodzili z 46 ośrodków oraz z siedmiu Uniwersytetów Medycznych z Polski.

Interdyscyplinarna opieka w neuropediatrii

9 grudnia w Sali Konferencyjnej Szpitala Jurasza odbyła się I Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Pielęgniarstwa Pediatrycznego „Interdyscyplinarna opieka w neuropediatrii”. Podczas konferencji poruszane zostały tematy związane z problematyką kliniczną i pielęgnacyjną oraz problemami psychospołecznymi i rehabilitacyjnymi w neuropediatrii. Konferencja zorganizowana została wspólnie przez Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza, Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego Collegium Medicum oraz Okręgową Izbę Pielęgniarek i położnych w Bydgoszczy. Konsultacja naukowa – prof. dr hab. Andrzej Kurylak – Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Wojewódzki Konsultant w Dziedzinie Pediatrii.

XI Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego

W dniach 28-30 listopada 2013 roku Bydgoszcz gościła ponad 600 transplantologów z całej Polski na organizowanym co 2 lata Kongresie Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Jest to najważniejsze polskie wydarzenie naukowe w tej dyscyplinie medycznej. Bydgoski Kongres zgromadził lekarzy i naukowców z takich dziedzin jak transplantologia, nefrologia, chirurgia i immunologia. Organizator Kongresu – prof. Zbigniew Włodarczyk na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego podziękował uczestnikom spotkania słowami: „XI Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego zakończył się. Jestem zaszczycony, że pomimo jesiennej pogody do Bydgoszczy przyjechało ponad 600 uczestników z całej Polski. Zgłosiliście Państwo rekordową liczbę ponad 350 prac, z których ponad 300 zakwalifikowano do prezentacji, w tym 180 do prezentacji plakatowych, a ponad 100 do krótkich prezentacji ustnych. Ta forma przedstawienia doniesienia naukowego, pomimo początkowych obaw i drobnych potknięć, spotkała się z zainteresowaniem i uznaniem. Wysłuchaliśmy wielu bardzo ciekawych wykładów edukacyjnych, a wykład inauguracyjny Pana Profesora Jerzego Vetulaniego zyskał wyjątkową uwagę słuchaczy.Prace nad przygotowaniem Kongresu były dla mnie wielkim wyzwaniem, ale również inspirującym doświadczeniem. Bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom Kongresu za życzliwość.”

Pomorskie  spotkania  z  mikrobiologią

W dniach 20-21 września 2013 r. w  Bydgoszczy odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja z cyklu „POMORSKIE SPOTKANIA Z MIKROBIOLOGIĄ”. Jej organizatorem była Katedra i Zakład Mikrobiologii CM UMK oraz Stowarzyszenie „Rozwój Mikrobiologii”. Głównymi tematami poruszanymi podczas spotkania były: drobnoustroje a choroby cywilizacyjne, drobnoustroje w środowisku człowieka, metody XXI wieku w wykrywaniu drobnoustrojów oraz współczesne problemy profilaktyki i leczenia zakażeń.W konferencji udział wzięli specjaliści różnych dziedzin mikrobiologii i lekarze-klinicyści, dzięki czemu konferencja zyskała interdyscyplinarny charakter.

Bydgoskie  spotkania  okulistyczne

W dniach 5-7 września Bydgoszcz gościła ponad 400 lekarzy okulistów, laryngologów, kardiologów, neurologów, diabetologów oraz lekarzy rodzinnych z całej Polski w ramach organizowanych przez Klinikę Chorób Oczu I Bydgoskich Spotkaniach Okulistycznych.  Innowacyjna, interdyscyplinarna forma konferencji stanowiła okazję do dyskusji, wymiany poglądów, doświadczeń i poszerzania wiedzy na temat najnowszych osiągnięć w leczeniu chorób oczu oraz wpływu zaburzeń krążenia na funkcje narządu wzroku. Program Konferencji został przygotowany w taki sposób, aby dostarczyć wszystkim jego uczestnikom wiedzę na najwyższym poziomie również dzięki udziałowi znakomitych polskich wykładowców – autorytetów w swoich dziedzinach. W ramach konferencji zorganizowano kursy, które stwarzają okazję nie tylko do przyswojenia wiedzy, niezbędnej w codziennej praktyce lekarza okulisty, ale także na bezpośredni kontakt z prowadzącymi. Podczas konferencji omawiano m.in. aktualne strategie postępowania w jaskrze wtórnej towarzyszącej chorobom ogólnoustrojowym, metody leczenia obrzęku plamki w cukrzycy oraz najnowsze metody diagnostyczne.

Platelets  and  Coronary  Interventions

W dniach 21-22 czerwca 2013 r. w Operze Nova w Bydgoszczy odbyła się już po raz szósty międzynarodowa konferencja naukowa „Platelets and Coronary Interventions”, poświęcona zagadnieniom związanym z terapią przeciwpłytkową stosowaną u osób z chorobą wieńcową. Konferencja zorganizowana została przez Katedrę Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK.  W spotkaniu wzięli udział liczni zagraniczni eksperci w dziedzinie terapii przeciwpłytkowej, m.in. Tobias Geisler, Salvadore di Somma, Freek Verheugt, Stan Heptinstall, Steen Husted, Young-Hoon Jeong, Jolanta Siller-Matula, Udaya Tantry, Danie Aradi oraz Eli Lev. Patronat nad konferencją objęli: Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika prof. dr hab. Andrzej Tretyn, Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego prof. Janina Stępińska, Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia „Integracja i Współpraca” dr Jacek Janiszewski, Dyrektor Oddziału Bydgoskiego Telewizji Polskiej Tomasz Pietraszak oraz Redaktor Naczelny Polskiego Radia PiK Michał Jagodziński.

40  Kongres  Światowego  Towarzystwa  Otoneurologów

W dniach 19-20 kwietnia 2013 r. pod patronatem Przewodniczącego Rady Miasta Bydgoszczy Pana Romana Jasiakiewicza oraz przy wsparciu Dyrekcji Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy odbył się 40 Kongres Światowego Towarzystwa Otoneurologów. Brało w nim udział kilkudziesięciu naukowców z wielu krajów oraz licznie reprezentowane środowisko polskich otoneurologów. Obecni byli także przedstawiciele liczących się w kraju i naszym regionie ośrodków. Wygłoszono 39 referatów dotyczących najnowocześniejszych metod diagnostyki i leczenia zawrotów głowy, szumów usznych i niedosłuchu. Jest to już 12 spotkanie tak licznego grona lekarzy, które odbyło się pod patronatem naszej Kliniki. Spotkanie niechybnie przyczyniło się do wzrostu jakości świadczonych w naszym ośrodku usług

Dyskusja  o  Zespole  Downa

12 grudnia 2012 r. odbyło się otwarte spotkanie poświęcone problematyce osób z Zespołem Downa, zorganizowane przez Collegium Medicum UMK i Inicjatywę Dziecięce Graffiti. Spotkanie „Zespół Downa – Możliwości Rozwoju” poprowadziła profesor Olga Haus, kierownik Katedry i Zakładu Genetyki Klinicznej. W dyskusji udział wzięli zaproszeni goście, którzy w swojej pracy naukowo-dydaktycznej zajmują się osobami z niepełnosprawnością. Dyskutowano o perspektywach i możliwościach czynnej pomocy osobom z Zespołem Downa i ich rodzinom. Całość spotkania uświetnił występ zespołu tanecznego „Czad dzieciaki”. Kolejna już tego typu inicjatywa organizowana przez Collegium Medicum UMK dowodzi, że istnieje konieczność dyskusji o osobach niepełnosprawnych. Ciągle znikoma wiedza w zakresie społecznego zrozumienia i akceptacji niepełnosprawności znajduje swoje uzasadnienie w organizacji tego typu spotkań.

Neuropsychiatria i Neuropsychologia w Medycynie

W dniach 7-8 kwietnia 2011r., w Bydgoszczy  odbyła się interdyscyplinarna konferencja „Neuropsychiatria i Neuropsychologia w Medycynie”. Problematyka konferencji dotyczyła zaburzeń funkcji poznawczych oraz zaburzeń neuropsychiatrycznych jako elementów etiopatogenezy i obrazu klinicznego chorób neurologicznych, somatycznych i psychicznych oraz wpływu leczenia farmakologicznego i interwencji zabiegowych na funkcje mózgu. Zaprezentowane zostały wyniki badań w kardiologii i kardiochirurgii, szczególnie neuropsychologiczne aspekty pooperacyjnych zaburzeń poznawczych (tzw. POCD). Omówiono również możliwości zastosowania monitoringu neuropsychologicznego i neurofizjologicznego w operacjach guzów mózgu oraz wybrane aspekty psychochirurgii. W sesji dotyczącej znaczenia zaburzeń poznawczych w chorobach somatycznych przedstawiono zagadnienia współwystępowania zaburzeń neuropsychiatrycznych w chorobach nowotworowych, endokrynologicznych, dermatologicznych i w chorobach zakaźnych. W sesji neurologicznej szczególną uwagę poświęcono znaczeniu wczesnego rozpoznawania chorób otępiennych, różnicowaniu typów łagodnych zaburzeń poznawczych oraz możliwościom ich leczenia, a także terapii dysfunkcji poznawczych w tzw. depresji poudarowej. W ramach sesji psychofarmakologicznej organizatorzy skoncentrowali się na problematyce leczenia zaburzeń poznawczych w chorobach neurologicznych i psychicznych. Odrębną tematykę przedstawiała sesja dotycząca procesów decyzyjnych, gdzie zostały przedstawione wyniki badań nad podejmowaniem decyzji w normie i patologii.

Advances in antiplatelet therapy

W dniach 07-08 września 2012 r. wybitni polscy i zagraniczni naukowcy w dziedzinie kardiologii zebrali się na zorganizowanej już po raz piąty przez Klinikę Kardiologii i Chorób Wewnętrznych konferencji pt. „Advances in antiplatelet therapy”. Patronat nad konferencją objęli Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika prof. Andrzej Tretyn oraz Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego prof. Janina Stępińska. Wśród znakomitych gości znaleźli się Paul A. Gurbel (Stany Zjednoczone), Udaya Tandry (Stany Zjednoczone), Young-Hoon Jeong (Korea Południowa), Steen Husted (Dania), Daniel Aradi (Węgry), Tobias Geisler (Niemcy), Stan Heptinstall (Wielka Brytania), Marco Cattaneo (Włochy) i Jolanta Siller-Matula (Austria). Naszą Uczelnię godnie reprezentowali prof. Jacek Kubica, prof. Władysław Sinkiewicz, dr hab. Grzegorz Grześk oraz  dr Eliano P. Navarese. Podczas obrad poruszono najważniejsze tematy związane z terapią przeciwpłytkową stosowaną u osób z chorobą wieńcową, ze szczególnym uwzględnieniem postępu, który dokonał się w tej materii na przełomie ostatnich kilku lat. Omówiono wyniki wieloośrodkowych badań klinicznych porównujących skuteczność i bezpieczeństwo nowych leków przeciwpłytkowych. Istotnym zagadnieniem, który szczególnie zelektryzował uwagę uczestników obrad była indywidualizacja leczenia przeciwpłytkowego.W czasie konferencji oficjalnie zaprezentowano powołaną w końcu sierpnia br. w Monachium organizację: SIRIO-Medicine Group „Systematic Investigation and Research on Interventions and Outcomes in Medicine” Group. Będzie ona afiliowana przy naszym uniwersytecie, a jej przewodniczącym został dr Eliano P. Navarese. Organizacja ta ma stanowić platformę współpracy lekarzy-naukowców z całego świata, dając nowe możliwości realizacji wyzwań, które stawia przed nami współczesna kardiologia.Zakończona konferencja umożliwiła nie tylko wymianę doświadczeń ze światowymi autorytetami w zakresie terapii przeciwpłytkowej stosowanej w leczeniu ostrych zespołów wieńcowych, ale również wyznacza kierunki nowych badań. Przez co wpisuje się w harmonogram najważniejszych na świecie wydarzeń poświęconych temu zagadnieniu.

I  Ogólnopolska  Konferencja  Doktorantów  i  Młodych  Naukowców  „Per  Scientam  ad  Salutem  Aegroti”

W dniach 23-24 marca 2012 w Collegium Medicum w Bydgoszczy odbyła się pod patronatem J.M Prorektor ds. Collegium Medicum UMK Pani Prof. dr hab. n. med. Małgorzaty Tafil Klawe, oraz Krajowej Reprezentacji Doktorantów: I Ogólnopolska Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców „Per Scientam ad Salutem Aegroti”. Było to pierwsze spotkanie doktorantów wszystkich Uczelni Medycznych, Polskiej Akademii Nauk, Narodowego Instytutu Leków, instytutów i jednostek badawczych a także CMKIP w Polsce. W konferencji wzięło udział 160 doktorantów i młodych naukowców, którzy prezentowali swoją wiedzę w Sesjach Biomedycznych i Nauk podstawowych, Sesjach klinicznych oraz Sesjach posterowych. Organizatorzy pragną wyrazić swoją wdzięczność wszystkim uczestnikom. Szczególne podziękowania kierują zaś do organizatora Prof.  dr hab. n.med. Zbigniewa Włodarczyka sprawującego opiekę merytoryczną nad konferencją. Obecnie rozpoczęły się prace nad wydaniem monografii pokonferencyjnej, zawierającej najciekawsze, zgłoszone do publikacji prace. W składzie Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Konferencji nie zabrakło także pracowników i doktorantów Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. Dr A. Jurasza w Bydgoszczy.

I Polska Konferencja Wentylacji Długoterminowej

W dniach 13-15 listopada odbyła się w Bydgoszczy I Polska Konferencja Wentylacji Długoterminowej. Wentylacja mechaniczna w warunkach domowych jest metodą opieki i leczenia rozwijającą się w Polsce intensywnie zaledwie od kilku lat. Zaproszenie to spotkało się z ciepłym przyjęciem i do Bydgoszczy przyjechali lekarze z ośrodków we Francji – prof. Dominique Robert, prof. Brigitte Fauroux, Szwecji – prof. Bendt Midgren, aby podzielić się z nami swoim ogromnym doświadczeniem w zakresie opieki nad chorymi wymagającymi leczenia respiratorem w domu. Organizatorem konferencji jest Zakład Fizjopatologii Oddychania i Wentylacji Domowej – Kierownik dr med. Zbigniew Szkulmowski w Katedrze i Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii CM UMKw Bydgoszczy – Kierownik prof. Krzysztof Kusza oraz Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Sekcja Wentylacji Domowej – Przewodniczący dr Andrzej Pytel.

VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki

W dniach 15-17 września 2011 r. w Bydgoszczy odbył się VI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Organizatorem zjazdu jest Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Collegium Medicum UMK. VI zjazd jest już tradycją, która wpisuje się w założenia programowe Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki stałego rozwoju tej szczególnej dziedziny nauki. Chirurgia ręki stale i intensywnie ewoluuje w kierunku wyodrębnienia jej jako niezależnej specjalności zabiegowej. Jak każda specjalność poszerza swoje spektrum edukacyjne, opierając się m.in. na organizacji kongresów, których zadaniem jest wymiana informacyjna w zakresie doświadczeń poszczególnych ekspertów. Z racji dużego zaangażowania bydgoskich naukowców w rozwój chirurgii ręki, tegoroczna edycja zjazdu naukowego odbyła się właśnie w naszym mieście. Jak mówi dr n. med. Edward Szymkowiak, kierownik Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu-sympozjum w naszym mieście pełnym dobrych tradycji, w towarzystwie zaangażowanych w temat gości, był znakomitą okazją do wymiany doświadczeń i nowinek ze świata nauki.

“Presence and future of antiplatelet therapy”

W dniach 10-11 czerwca 2011 r. spotkaliśmy się w Kompleksie Pałacowo-Parkowym w Runowie Krajeńskim na corocznie organizowanej przez Klinikę Kardiologii i Chorób Wewnętrznych konferencji naukowej. Patronat nad obradami objęła Jej Magnificencja Prorektor ds. Collegium Medicum prof. Małgorzata Tafil-Klawe. W spotkaniu udział wzięli wybitni kardiolodzy z Austrii, Danii, Holandii, Niemiec, Polski, Stanów Zjednoczonych i Włoch. W tym roku w gronie międzynarodowych znakomitości debatowaliśmy nad korzyściami i ograniczeniami leczenia przeciwpłytkowego oraz przeciwzakrzepowego, wyborze optymalnej terapii w danych sytuacjach klinicznych i perspektywach na przyszłość. Przedstawiono wyniki najnowszych badań dotyczących tematyki spotkania. Szczególnie żywą dyskusję wywołały wyniki ostatnio opublikowanego badania GRAVITAS. Niektóre projekty naukowe, w tym metaanaliza porównująca enoksaparynę z heparyną niefrakcjonowaną u pacjentów z ostrym zawałem serca leczonych angioplastyką wieńcową, ujrzały po raz pierwszy światło dzienne właśnie podczas naszego spotkania. Tematem przewodnim stał się temat indywidualizacji terapii przeciwpłytkowej. Tego zagadnienia dotyczył też ostatni wykład wygłoszony przez prof. Paula Gurbela, pioniera badań nad leczeniem przeciwpłytkowym. Obrady dały przedsmak zbliżającego się Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, który odbędzie się w dniach 27-31 sierpnia 2011 r. w Paryżu. Honoru naszej Alma Mater jako wykładowcy bronili dr hab. Grzegorz Grześk, dr Eliano Pio Navarese, stypendysta Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Naszej Klinice, oraz niżej podpisani. Po intensywnych obradach uczestnicy bawili się na wspólnym bankiecie zorganizowanym w konwencji uczty szlacheckiej. Organizując poprzednie edycje konferencji, nawiązaliśmy współpracę naukową, której owocem są w tym roku wspólne publikacje z ośrodkami z Baltimore, Rzymu i Wiednia. Toczą się kolejne wspólne projekty, a my planujemy wzajemne wizyty. W opinii naszych gości konferencja wyrasta na czołowe wydarzenie naukowej o tej tematyce na świecie.

Przymus bezpośredni – jak stosować

11 czerwca br., nasz szpital przy współpracy z Policyjnym Towarzystwem Sportowym „GWARDIA” zorganizował seminarium z zakresu stosowania przymusu bezpośredniego wobec pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, agresywnymi pozostającymi pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Podczas seminarium w części teoretycznej, szczegółowego omówienia zmian w przepisach dokonał zespół Kliniki Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy pod kierunkiem prof. dr. hab. n. med. Aleksandra Araszkiewicza. W części praktycznej zaprezentowane zostały m.in.: techniki unieruchamiania i przytrzymywania osoby z użyciem siły fizycznej, pokazano sposoby obezwładniania osób z użyciem np. siły fizycznej, pasów, prześcieradła i kaftana bezpieczeństwa, a także sposoby zachowania się i techniki obrony w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia. Ponadto uczestnicy przyswoili podstawowe umiejętności posługiwania się i zabezpieczania broni palnej, zdejmowania kamizelek kuloodpornych przez ratowników medycznych w związku z możliwością wystąpienia niepożądanych zdarzeń lub wypadków komunikacyjnych podczas konwojowania wspólnie z Policją osób niebezpiecznych, objętych opieką z zakresu medycyny ratunkowej. Podczas szkolenia mogli również zdobyć doświadczenie w posługiwaniu się bronią krótką, pistoletem maszynowym, karabinkiem i strzelbą gładko-lufową. Na zakończenie spotkania rozegrano scenki podsumowujące materiał szkoleniowy. Po ukończonym seminarium słuchacze otrzymali certyfikat uczestnictwa, dokumentujący uzyskanie 8 punktów edukacyjnych.

XVI Ogólnopolskie Forum Ratownictwa

W dniach 19-20 kwietnia w Inowrocławiu odbyło się XVI Ogólnopolskie Forum Ratownictwa. Hasłem przewodnim tegorocznego spotkania były wypadki, awarie i katastrofy w środowisku pracy oraz postępy prawno-organizacyjne, inżynierii bezpieczeństwa, medyczne i psychologiczne. W konferencji wzięło udział wielu specjalistów z różnych instytucji m.in. ratownicy, lekarze, strażacy, fachowcy od energii atomowej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz naukowcy z największych polskich ośrodków naukowych m.in. z Poznania, Warszawy, Szczecina, Olsztyna, Gdyni, Gdańska, Zabrza, Bydgoszczy i Łodzi. Na spotkaniu obecni byli również specjalnie zaproszeni goście ze Szwecji i Stanów Zjednoczonych. Podczas dwudniowych obrad poruszone zostały kwestie dotyczące m.in.: oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłowych, zakładach opieki zdrowotnej, firmach i instytucjach publicznych, w nawiązaniu do rozwiązań prawnych i przyjętych programów poprawy bezpieczeństwa, oceny systemów monitoringu, profilaktyki i ratownictwa w wypadkach, awariach i katastrofach. Szpital Jurasza reprezentowali lekarze z Kliniki Medycyny Ratunkowej.

We Wdzydzach o noworodkach

W dniach 29 kwietnia – 1 maja 2011r. odbyło spotkanie naukowe, organizowane przez Klinikę Chirurgii Dziecięcej i Kujawsko-Pomorski Oddział Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych. To już trzecie spotkanie z cyklu Wdzydzkich spotkań kazuistycznych „Trudności diagnostyczne i terapeutyczne” na temat: „Rola położnika, neonatologa i chirurga dziecięcego w diagnostyce i leczeniu wad wrodzonych noworodka”. Patronat Honorowy nad konferencją objęła J. M. Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Tafil-Klawe Prorektor UMK ds. Collegium Medicum w Bydgoszczy. Uroczystego otwarcia konferencji dokonała Pani dr n. med. Irena Daniluk-Matraś – kierownik Kliniki Chirurgii Dziecięcej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy, podkreślając jak ważna jest współpraca położnika, neonatologa i chirurga dziecięcego w dobie nowoczesnego podejścia do wad wrodzonych noworodków. W konferencji uczestniczyli m.in.: dr hab. med. Marek Grabiec, prof. UMK (Bydgoszcz), prof. dr hab. med. Mariusz Dubiel (Bydgoszcz), dr n. med. Jarosław Szułczyński (Bydgoszcz), dr n. med. Piotr Korbal (Bydgoszcz), dr hab. med. Dariusz Patkowski (Wrocław), dr hab. med. Piotr Czauderna (Gdańsk). Podczas obrad poruszone zostały tematy związane między innymi z rozwojem badań prenatalnych w województwie kujawsko-pomorskim na tle Polski, opieką neonatologiczną, a wykrywaniem wad wrodzonych, chirurgicznymi chorobami noworodka rozpoznawanymi w badaniach prenatalnych, chirurgii małoinwazyjnej u noworodków oraz diagnostyce ultrasonograficznej wad anatomicznych u płodu w II i III trymestrze ciąży.