Kongres Medycyny Laboratoryjnej EuroMedLab - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

W dniach 21-25 czerwca 2015 r. w Paryżu zakończył się 21. Kongres Medycyny Laboratoryjnej EuroMedLab. Kongres zgromadził ponad 4200 uczestników ze 106 krajów i był najważniejszym wydarzeniem w tej dziedzinie w bieżącym roku.  Pracownicy  Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Jurasza brali aktywny udział w Kongresie. Prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska, kierownik Katedry i Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej przewodniczyła wraz z dr Alanem Remaley (USA) sesji poświęconej dyslipidemii i ocenie ryzyka sercowo-naczyniowego pt. „Assessing Cardiovascular Risk: Beyond LDL cholesterol and ApoB”, podczas której, poza dwoma innymi, swój wykład przestawiła również dr n. med. Magdalena Krintus. Ponadto, pracownicy Katedry i Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej zaprezentowali na kongresie 6 plakatów z wynikami swoich badań. Przed rozpoczęciem Kongresu odbyły się również wybory na członków Zarządu Europejskiej Federacji Medycyny Laboratoryjnej (EFLM), podczas których prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska została wybrana na kolejne 2 lata członkiem Zarządu (Member at Large).