Dyplom uznania dla prof. Eugenii Gospodarek - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Prof. dr hab. n. med. Eugenia Gospodarek, Kierownik Zakładu Mikrobiologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy otrzymała z rąk Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki – Janusza Piechocińskiego dyplom w uznaniu za aktywne propagowanie idei i ducha przedsiębiorczości oraz zaangażowanie i wkład w rozwój polskiej gospodarki. Dyplom ten został przyznany za zaangażowanie i propagowani wiedzy z zakresu mikrobiologii poprzez organizację, jako Prezes Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, 16. i 17. Międzynarodowych Targów Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab. W trakcie targów zostały przeprowadzone dwie konferencje „Diagnostyka mikrobiologiczna i nowe strategie leczenia zakażeń” w 2014 r. oraz „Zakażenia – problemy terapeutyczne” w 2015 r. Serdecznie gratulujemy.

DYPLOM prof Gospodarek