Mikrobiologia i Szachy - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Zapraszamy do udziału w V Memoriale Szachowym im. Prof. Romana Mariana Bugalskiego o puchar przechodni Prezesa Bydgoskiej Izby Lekarskiej, który odbędzie się pod Patronatem Prof. dr hab. Jana Styczyńskiego, Prorektora ds. Collegium Medicum UMK w dniach 30-31.05.2015 r. w Bydgoskiej Izbie Lekarskiej w Bydgoszczy, ul. Powstańców Warszawy 11. W Memoriale mogą uczestniczyć lekarze, pracownicy ochrony zdrowia, studenci, ich rodziny i przyjaciele. Zgłoszenia udziału przyjmowane będą do 20.05.2015 r. Regulamin dostępny na stronie internetowej: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2015/ti_1230/index.html?l=pl

Celem Memoriału jest uczczenie pamięci znanego mikrobiologa i wielkiego pasjonaty szachów ? Prof. dr hab. Romana Mariana Bugalskiego oraz popularyzacja szachów w środowisku medycznym. Z roku na rok przybywa uczestników; w ubiegłym, IV Memoriale było 90. Prof. R.M. Bugalski był związany z Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy od chwili utworzenia. Współtworzył Katedrę i Zakład Mikrobiologii. Tu zrobił habilitację. W całej swej działalności dydaktycznej był Nauczycielem ponad 30. pokoleń lekarzy, lekarzy-stomatologów, pielęgniarek, położnych. Był Kierownikiem Zakładu Mikrobiologii i Zakażeń Wewnątrzszpitalnych na Wydziale Nauk o Zdrowiu, wówczas Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Z Katedrą i Zakładem Mikrobiologii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy był do końca swoich dni. Zawsze był zainteresowany sprawami CM UMK. Prof. R.M. Bugalski lubił ludzi i umiał im to okazywać. W pracy zawodowej wykazywał nieustanną ciekawość świata (nie tylko mikrobiologicznego) i chęć poznawania. Miał wiele pasji, a największymi były: mikrobiologia i szachy. Serdecznie zapraszamy.