Udaru mózgu – punkt widzenia anestezjologa, neurologa, radiologa interwencyjnego i prawnika - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Klinika Neurologii oraz Katedra i Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Szpitala Jurasza zapraszają na konferencję naukowo-szkoleniową z cyklu Anestezjologia InterdyscyplinarnaAnestezjologia Interdyscyplinarna: terapia endowaskularna udaru mózgu – punkt widzenia anestezjologa, neurologa, radiologa interwencyjnego i prawnika.  Konferencja odbędzie się 5 października 2018 r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Hotelu Holiday Inn w Bydgoszczy przy ul. Grodzkiej 36.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Program konferencji:

15.30-15.50 Znieczulenie do zabiegu i leczenie w OIT po trombektomii
dr hab. Wojciech Dąbrowski, Lublin
15.50-16.10 Trombektomia – punkt widzenia neurologadr Joanna Wojczal, Lublin
16.10-16.30 Trombektomia – pierwsze doświadczenia radiologadr hab. Zbigniew Serafin, prof. UMK, Bydgoszcz
16.30-16.50 Neurologiczne powikłania znieczuleniaprof. Krzysztof Kusza, Poznań
16.50-17.10 Aspekty prawne leczenia interwencyjnego udaru mózgudr Marek Koenner, Gdańsk
17.10-17.30 Aktualne standardy diagnostyki i terapii udaru niedokrwiennego mózgudr hab. Grzegorz Kozera, Bydgoszcz
17.30-17.50 ABCDEF w intensywnej terapii neurologicznej – proste?dr hab. Katarzyna Wawrzyniak, Bydgoszcz
17.50-18.00 Dyskusja