Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza konkurs - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza konkurs w ramach strategicznego programu badań o nazwie „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED. To pierwszy program stworzony na podstawie Krajowego Programu Badań, który jest efektem reformy nauki. Określa on choroby cywilizacyjne jako największe zagrożenie zdrowotne w ciągu najbliższych kilku lat. Dla polskich naukowców na badania naukowe i prace rozwojowe Centrum przeznaczy łącznie 800 mln złotych. W Europie, w tym także Polsce, dynamicznie zmieniają się czynniki demograficzne. Jeszcze w 1990 r. zaledwie 13,9% społeczeństwa miało więcej niż 65 lat. Według szacunków GUS, w 2030 r. odsetek ten będzie wynosił 23,8%, co oznacza, iż w ciągu zaledwie dwóch dekad wskaźnik ten wzrośnie aż dwukrotnie. Taka struktura wiekowa społeczeństwa rodzi poważne skutki ekonomiczne i społeczne dla ochrony zdrowia, gdyż należy się spodziewać systematycznego wzrostu zachorowań na choroby cywilizacyjne1. Krajowy Program Badań ustanowiony w wyniku reformy nauki w Polsce – określający strategiczne dla państwa kierunki badań naukowych i prac rozwojowych definiuje choroby cywilizacyjne jako największe zagrożenie zdrowotne dla populacji Polski w perspektywie najbliższych lat. Na liście chorób cywilizacyjnych znalazły się m.in. choroby układu krążenia, nowotwory złośliwe, a także choroby psychiczne. Dlatego w obliczu takiego problemu szczególny nacisk powinno się położyć na kwestie związane z innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia jako sposobów szybkiego reagowania na wyzwanie, jakim jest postępujące starzenie się społeczeństwa. Program STRATEGMED realizowany przez NCBR jest odpowiedzią na te zagrożenia. W programie STRATEGMED sfinansowane zostaną badania naukowe i prace rozwojowe prowadzone w czterech obszarach współczesnej medycyny: kardiologii i kardiochirurgii, onkologii, neurologii oraz medycynie regeneracyjnej. Każdy z nich został podzielony na szczegółowy tematy badawcze. Dziś Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza pierwszy z trzech planowanych konkursów, który obejmuje połowę zakresu tematycznego programu. Budżet pierwszego konkursu wynosi 360 mln zł. Program STRATEGMED będzie realizowany do końca 2017 roku. W tym czasie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju planuje ogłosić w sumie trzy konkursy na łączną kwotę 800 mln złotych. Nabory projektów będą przeprowadzane raz do roku.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie programu:
http://www.ncbr.gov.pl/programy-strategiczne/profilaktyka-i-leczenie-chorob-cywilizacyjnych—strategmed/art,1787,pierwszy-konkurs-na-projekty-w-ramach-programu-strategicznego-profilaktyka-i-leczenie-chorob-cywilizacyjnych-strategmed.html