Nominacja dla prof. Marii T. Szewczyk - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Miło nam poinformować, że postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dr hab. Maria T. Szewczyk otrzymała tytuł profesorski. Prof. dr hab. n. med. Maria T. Szewczyk, pielęgniarka, stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej uzyskała w 1998 r., a stopień doktora habilitowanego w 2008 r. Posiada specjalizację w zakresie pielęgniarstwa chirurgicznego. Profesor Maria Szewczyk ukończyła kilkanaście kursów specjalistycznych i dokształcających, związanych z pielęgniarstwem, w tym również związanych z zarządzaniem np. Krajowy kurs kwalifikacyjny zarządzania opieką zdrowotną. Od 1991 r. była członkiem Zarządu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy, pełniąc funkcję skarbnika. Zatrudniona na stanowisku pielęgniarki oddziałowej w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej kierowanej przez Profesora Arkadiusza Jawienia. W tym czasie pracowała także na stanowisku asystenta w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy. Z chwilą utworzenia Wydziału Pielęgniarstwa Akademii Medycznej w Bydgoszczy od 1998 r. podjęła pracę Katedrze Pedagogiki i Dydaktyki Pielęgniarskiej na stanowisku asystenta, później na stanowisku adiunkta w Zakładzie Pielęgniarstwa Chirurgicznego, obecnie pełni funkcję kierownika tego Zakładu. Konsultant wojewódzki ds. pielęgniarstwa (2002-2006), obecnie Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego. Członek Rady Programowej ds. kształcenia podyplomowego pielęgniarek przy Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych. Członek wielu zespołów eksperckich przy Ministerstwie Zdrowia, MNiSzW oraz towarzystw naukowych tworzących wytyczne i zalecenia dla interdyscyplinarnej opieki, w tym pielęgniarskiej. Koordynator wielu grantów m.in. wieloośrodkowego badania w Polsce z udziałem Francji, Niemiec, USA. Współtwórca Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran (2003), Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego (2006). Współtwórca i obecnie redaktor naczelny czasopisma „Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne”. Członek wielu rad naukowych i redakcyjnych m.in. Forum zakażeń, Leczenie ran oraz recenzent wielu czasopism medycznych. Autorka pionierskich i nowatorskich opracowań dotyczących pielęgniarstwa i leczenia ran przewlekłych. Popularyzowała wiedzę na rzecz społeczeństwa w programach edukacyjnych Radia PiK „Serduszko pika” oraz emitowanych filmów edukacyjnych w TVB, TVP 1, TV Polonia na temat pielęgnacji i leczenia ran przewlekłych. W latach 2008-2012 była członkiem Wydziałowych Komisji Collegium Medicum UMK tj. Komisji ds. jakości kształcenia, Komisji ds. finansowych WNoZ, Komisji ds. odwoławczych doktorantów. Członek Inkubatora Przedsiębiorczości UMK. W kadencji 2012-2016 uczestniczy w Wydziałowej Komisji ds. Nauki, Wydziałowej Komisji ds. Nagród i Wyróżnień, Wydziałowej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich, Wydziałowej Komisji ds. Organizacji i Rozwoju oraz jest członkiem Komisji Nadzorczej Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości UMK. Zorganizowała kilkanaście konferencji pielęgniarskich i była współorganizatorem wielu konferencji interdyscyplinarnych.