Nominacja dla profesora Wojciecha Hagnera - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Miło nam poinformować, że prof. Wojciech Hagner – Kierownik Kliniki Rehabilitacji Szpitala Jurasza otrzymał nominację profesorską. Pan Profesor ukończył studia wyższe na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im. dr A. Marcinkowskiego w Poznaniu w 1977r. i otrzymał dyplom Lekarza Medycyny. Podjął pracę w Szpitalu ZOZ w Żninie. Po ukończeniu stażu podyplomowego rozpoczął dalszą pracę w Katedrze i Klinice Ortopedii Akademii Medycznej w Bydgoszczy w Szpitalu Klinicznym im dr A. Jurasza w Bydgoszczy. 30.05.1984 roku uzyskał tytuł naukowy doktora nauk medycznych. W 1984 roku podjął pracę na stanowisku asystenta, a następnie starszego asystenta w Oddziale Rehabilitacji Szpitala Klinicznego im dr A. Jurasza w Bydgoszczy. W latach 1992 – 1999 pełnił funkcję zastępcy ordynatora Oddziału Urazowo – Ortopedycznego Szpitala MSW w Bydgoszczy. W 2000 roku po postępowaniu konkursowym podjął pracę na stanowisku Kierownika Katedry i Zakładu Kinezyterapii i Masażu Leczniczego Akademii Medycznej w Bydgoszczy, na terenie im Szpitala Klinicznego im. dr A. Jurasza. W dniu 01.03.2002 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny – rehabilitacji. Na podstawie uzyskanego dorobku naukowego Senat Akademii Medycznej w Bydgoszczy na wniosek Rektora mianował dr Hagnera w 2004 roku na stanowisko Profesora nadzwyczajnego Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Od 01.07.2006 roku na podstawie postępowania konkursowego prof. Hagner objął stanowisko Kierownika Katedry i Kliniki Rehabilitacji Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, które pełni do chwili obecnej.  W minionym okresie prof. Hagner prowadził i nadal prowadzi specjalizację lekarską w zakresie Rehabilitacji medycznej. Ponadto prowadzi także nadzór merytoryczny nad magistrami fizjoterapii w ramach specjalizacji: Fizjoterapia. W latach 2004 – 2010 był promotorem 18 obronionych przewodów doktorskich oraz recenzentem 26 przewodów doktorskich, ponadto był opiekunem 160 obronionych prac magisterskich. W latach 2005 – 2008 pełnił funkcję Prodziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2008 roku pełni funkcję eksperta Państwowej Komisji Akredytacyjnej w Warszawie.