Nominacja Profesorska dla prof. Eugenii Gospodarek - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 19 lutego 2014 r. tytuł profesora nauk medycznych otrzymała prof. dr hab. n. med. Eugenia Gospodarek, kierownik Katedry i Zakładu Mikrobiologii na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum UMK. Profesor Eugenia Gospodarek jest absolwentką Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku, gdzie uzyskała tytuł magistra biologii. Stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej otrzymała w 1991 r. w ówczesnej Akademii Medycznej w Bydgoszczy na podstawie rozprawy „Właściwości adhezyjne i hydrofobowe Acinetobacter calcoaceticus”, a stopień doktora habilitowanego w 2000 r. na podstawie dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej „Ocena wybranych właściwości biologicznych pałeczek Acinetobacter spp.” W Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii pracuje od 1986 r., początkowo na stanowisku asystenta, następnie adiunkta i profesora nadzwyczajnego. Od 2000 r. jest kierownikiem Katedry i Zakładu Mikrobiologii Wydziału Farmaceutycznego. Obecnie pełni również funkcję Prodziekana Wydziału Farmaceutycznego w Collegium Medicum UMK. Profesor Eugenia Gospodarek stworzyła od podstaw Pracownię Biologii Molekularnej wyposażoną w aparaty do PCR, PFGE (z możliwością analizy danych) i inne urządzenia. Obszar badawczy Profesor Eugenii Gospodarek dotyczy drobnoustrojów o uznanej chorobotwórczości oraz oportunistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem ich występowania w materiale diagnostycznym, właściwości biologicznych, w tym powiązanych z czynnikami wirulencji, lekowrażliwością, mechanizmami antybiotykooporności, z uwzględnieniem metod fenotypowych i genetycznych. W Polsce była pionierką badań dotyczących pałeczek Acinetobacter spp. Po raz pierwszy na świecie wykazała znaczenie u tych bakterii długich i cienkich fimbrii w adhezji do ludzkich komórek nabłonka policzkowego. Jest redaktorką i współautorką podręcznika „Mikrobiologia w kosmetologii”, autorką rozdziału „Zakażenia ran przewlekłych” w podręczniku „Leczenie ran przewlekłych” pod redakcją Prof. Marii Szewczyk i Prof. Arkadiusza Jawienia oraz rozdziału „Pałeczki Gram-ujemne niefermentujące glukozy – Acinetobacter, Burkholderia, Pseudomonas, Stenotrophomonas” w wydawanym podręczniku „Mikrobiologia lekarska” pod redakcją Prof. Piotra Heczko. Była promotorem 24 zakończonych przewodów doktorskich, a obecnie pod jej kierunkiem prowadzone są dwa kolejne. Doskonaliła swoje umiejętności na wielu kursach oraz w ramach specjalizacji z zakresu mikrobiologii lekarskiej (I stopień), którą uzyskała w 1986 r., a w 1995 r. zdała z wyróżnieniem egzamin na II stopień. W 2001 r. Profesor Eugenia Gospodarek powołała w Województwie Kujawsko-Pomorskim Oddział Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, któremu przewodniczyła przez dwie kadencje, a w 2012 r. została wybrana Prezesem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Od 2001 r. jest konsultantem w zakresie mikrobiologii lekarskiej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Była członkiem Zespołu Ekspertów przy Ministerstwie Zdrowia ds. opiniowania podmiotów ubiegających się o możliwość prowadzenia staży kierunkowych określonych programem specjalizacji z mikrobiologii. Od 2005 r., dzięki jej staraniom, w Województwie Kujawsko-Pomorskim, jako jednym z nielicznych w Polsce możliwa jest realizacja programu specjalizacji z mikrobiologii medycznej dla diagnostów laboratoryjnych. Ponadto, jest członkiem Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych, Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej, Towarzystwa Histochemików i Cytochemików, Komitetu Mikrobiologii Polskiej Akademii Nauk (2007-2010, 2011-2014) oraz Prezesem Stowarzyszenia „Rozwój Mikrobiologii” (od 2005 r.). Jest członkiem zespołu redakcyjnego Wiadomości Akademickich oraz czasopism naukowych: Medical and Biological Science, Postępy Mikrobiologii, Medycyna i Mikrobiologia Doświadczalna oraz Sepsis. Profesor Eugenia Gospodarek była wielokrotnie nagradzana indywidualnymi i zespołowymi nagrodami rektorskimi za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną. Otrzymała szereg nagród i wyróżnień za wyniki badań przedstawiane na zjazdach naukowych. Została odznaczona Odznaką Honorową Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej (1999), Srebrnym Krzyżem Zasługi (2000), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2006), Złotym Krzyżem Zasługi (2011). Ponadto, zainicjowała Memoriał Szachowy rozgrywany dla uczczenia pamięci Prof. Romana Mariana Bugalskiego.