Nowy Kierownik Kliniki Chorób Oczu - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Miło nam poinformować, że nowym Kierownikiem Kliniki Chorób Oczu został prof. dr hab. n. med. Bartłomiej Kałużny. Profesor Bartłomiej Kałużny ukończył studia medyczne z wyróżnieniem w 1999 r. Dwa lata później rozpoczął pracę w Klinice Chorób Oczu Akademii Medycznej im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, później Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, na stanowisku asystenta, a od roku 2010 adiunkta. W 2005 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych, a rozprawa ta została wyróżniona i nagrodzona przez Polskie Towarzystwo Okulistyczne. Egzamin specjalizacyjny z okulistyki zdał w 2006 r. uzyskując tytuł specjalisty chorób oczu. W 2007 r. otrzymał grant Europejskiego Towarzystwa Okulistycznego, dzięki któremu odbył miesięczny staż w jednym z największych szpitali okulistycznych na świecie: Moorfields Eye Hospital w Londynie. W 2010 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny – okulistyki. 30 lipca 2018 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał profesorowi tytuł naukowy profesora nauk medycznych.