Nowy stentgraft z wewnętrznymi rękawkami już w Bydgoszczy - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Zespół Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii w składzie prof. Arkadiusz Jawień i dr med. Łukasz Woda – chirurdzy oraz Bolesława Hałajczak – instrumentariuszka, przeprowadził trzy pionierskie w Polsce operacje tętniaków okołonerkowych za pomocą stentgraftu E-nside z wewnętrznymi rękawkami firmy CryoLife® . Były to nie tylko pierwsze operacje w Polsce ale i jedne z pierwszych na świecie.

Do chwili obecnej ośrodek bydgoski wykonał tych zabiegów najwięcej, a kolejni chorzy planowani są do podobnych operacji w bieżącym roku. W planach jest opisanie techniki operacyjnej wspólnie z zespołem chirurgów z Uniwersytetu Medycznego z Bern (Szwajcaria), z którym nawiązano ostatnio współpracę w tej dziedzinie. Nowy stentgraft, E-nside, z wewnętrznymi rękawkami, które w czasie operacji przedłużane są do pnia trzewnego, tętnicy krezkowej górnej i obu tętnic nerkowych zbudowany jest w sposób szczególny. Zamontowane fabrycznie prowadniki do poszczególnych odgałęzień stentgraftu (rękawków) ułatwiają kaniulację nie tylko samych rękawków ale i pozwalają na szybki dostęp do wybranych odgałęzień aorty. Taka konstrukcja stentgraftu pozwala na skrócenie czasu potrzebnego do przedłużenia rękawków do poszczególnych tętnic odchodzących od aorty za pomocą krótkich stentgraftów łączących. Przeprowadzone zabiegi wykazały ponadto, że zastosowany stentgraft i technika jego implantacji skutkuje zmniejszeniem ilości zużytego w trakcie zabiegu kontrastu oraz czasu naświetlania chorego i zespołu. Wydaje się, że pierwsze doświadczenia w implantacji stentgraftu E-nside są bardzo korzystne, stąd należy przypuszczać, że zarówno sam stentgraft jak i technika jego implantacji zyska uznanie wśród chirurgów naczyniowych i stanie się procedurą szeroko stosowaną w leczeniu tętniaków piersiowo-brzusznych.

Technika kaniulacji rękawków stentgraftu i przedłużania ich stentgraftem
a-widoczny cewnik wychodzący z rękawka wewnętrznego stentgraftu
b-rozprężanie stentgraftu łączącego tętnicę nerkową lewą z rękawkiem stentgraftu
c- końcowy wynik połączenia wszystkich rękawków stentgraftu z odgałęzieniami aorty