Ogromna szansa dla pacjentów tracących słuch - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr Antoniego Jurasza, jako pierwszy w województwie kujawsko-pomorskim, a drugi w Polsce rozpoczyna program leczenia niedosłuchów przewodzeniowych i mieszanych przy pomocy nowatorskiego aktywnego implantu kostnego. Tym samym Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii Szpitala Uniwersyteckiego pod kierownictwem dr hab. n. med. Macieja Wróbla, prof. UMK będzie mogła oferować swoim pacjentom najnowocześniejsze rozwiązania medyczne w zakresie leczenia zaburzeń słuchu. 27 października w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr Antoniego Jurasza w Bydgoszczy profesor Maciej Wróbel wraz zespołem specjalistów wykonał pierwsze w województwie i jedne z pierwszych w Polsce implantacji wszczepienia innowacyjnego implantu słuchowego z piezoelektrykiem. Ta przełomowa metoda wpłynie na poszerzenie dotychczasowych metod leczenia niedosłuchów u pacjentów. Rozwiązanie opracowane przez firmę Cochlear zbudowane jest z aktywnego elementu, który chirurdzy wszczepiają pod skórę w struktury ucha. Implant OSI200 jest wyjątkowy, ponieważ źródłem drgań jest przetwornik piezoelektryczny – jedyny w swoim rodzaju. Dzięki jego zastosowaniu implanty cechują się bardzo dobrą jakością dźwięku oraz wysoką niezawodnością.

System aktywnego implantu kostnego Osia2 poza elementem wszczepialnym, składa się z miniaturowego procesora dźwięku – części zewnętrznej, ukrytej miedzy włosami pacjenta. To właśnie procesor dźwięku odpowiednio przetwarza informacje i zamienia na cyfrowy sygnał, który następnie trafia do aktywnego przetwornika z elementem piezoelektrycznym. W implancie OSI200 powstają wibracje, które pacjenci odbierają, jako dźwięki otoczenia i mowy.
Dr hab. n. med. Maciej Wróbel, prof. UMK, Kierownik Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Szpitala Jurasza: Tak działające urządzenie łączy technologię znaną z implantów ślimakowych oraz implantów na przewodnictwo kostne. Nowe urządzenie istotnie różni się od dotychczas stosowanych w takich przypadkach rozwiązań. Zapewnia ono bowiem doskonałą jakość dźwięku, a jednocześnie pozbawione jest elementu przechodzącego przez skórę. Cechuje się więc wysoką estetyką, a ryzyko infekcji w okolicy implantu ograniczone jest do minimum.
System aktywnego implantu kostnego Osia2 może pomóc pacjentom z niedosłuchem przewodzeniowym, niedosłuchem mieszanym oraz jednostronną głuchotą odbiorczą (single-sided deafness, SSD). Jest też wskazany dla pacjentów do operacji obustronnych. Leczenie zaburzeń słuchu tego typu implantem jest w pełni refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Dr hab. n. med. Maciej Wróbel, prof. UMK, Kierownik Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Szpitala Jurasza: Coraz więcej osób zmaga się z problemami niedosłuchu, dlatego zaoferowany nowy sposób leczenia w naszej Klinice będzie szansą na powrót pacjentów do świata dźwięków, dzięki czemu pacjenci nie będą skazani na życie w ciszy.