Zespół Kliniki Urologii regularnie uczestniczy w konferencjach krajowych i międzynarodowych, zdobywając wielokrotnie nagrody i wyróżnienia. Prof. Tomasz Drewa jest zaangażowany kształtowanie polskiej urologii dzięki pracy w zarządzie Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Od 2011 roku pełni funkcję redaktora międzynarodowego czasopisma naukowego Polskiego Towarzystwa Urologicznego „Central European Journal of Urology”.

Na zdjęciu: Zarząd Polskiego Towarzystwa Urologicznego podczas Kongresu PTU w Katowicach 2017

8
Aktywność naukowa Kliniki Urologii Ogólnej i Onkologicznej 2019

ARTYKUŁY

Adamowicz J, Juszczak K, Poletajew S, Van Breda SV, Pokrywczynska M, Drewa T.

Scented Candles as an Unrecognized Factor that Increases the Risk of Bladder Cancer; Is There Enough Evidence to Raise a Red Flag?

Cancer Prev Res (Phila). 2019; 12:645-652

Pokrywczynska M, Rasmus M, Jundzill A, Balcerczyk D, Adamowicz J, Warda K, Buchholz L, Drewa T.

Mesenchymal stromal cells modulate the molecular pattern of healing process in tissue-engineered urinary bladder: the microarray data.

Stem Cell Res Ther. 2019; 13:176.

Juszczak K, Ostrowski A, Adamowicz J, Maciukiewicz P, Drewa T.

Urinary bladder hypertrophy and overactive bladder determine urinary continence after radical prostatectomy.

Adv Clin Exp Med. 2019; 28:1329-1337.

Buhl M, Kloskowski T, Jundzill A, Gagat M, Balcerczyk D, Adamowicz J, Grzanka A, Nowacki M, Drewa G, Olszewska-Słonina D, Drewa T, Pokrywczynska M.

The different expression of key markers on urothelial holoclonal, meroclonal, and paraclonal cells in in vitro culture.

Cell Biol Int. 2019; 43:456-465.

Adamowicz J, Kuffel B, Van Breda SV, Pokrwczynska M, Drewa T.

Reconstructiveurology and tissue engineering: Converging developmental paths.

J Tissue Eng Regen Med. 2019;13:522-533.

Adamowicz J, Van Breda SV, Kloskowski T, Juszczak K, Pokrywczynska M, Drewa T.

Constructing artificial urinary conduits: current capabilities and future potential.

Expert Rev Med Devices. 2019;16:135-144.

Adamowicz J, Van Breda S, Tyloch D, Pokrywczynska M, Drewa T.

Application of amniotic membrane in reconstructive urology; the promising biomaterial worth further investigation.

Expert Opin Biol Ther. 2019; 19:9-24.

Poletajew S, Krajewski W, Adamowicz J, Radziszewski P.

A systematic review of preventive and therapeutic options for symptoms of cystitis in patients with bladder cancer receiving intravesical bacillus Calmette-Guérin immunotherapy.

Anticancer Drugs. 2019; 30:517-522.

Poletajew S, Krajewski W, Adamowicz J, Kołodziej A, Zdrojowy R, Radziszewski P.

Management of Intradiverticular Bladder Tumours: A Systematic Review.

Urol Int. 2019; 18:1-6.

PREZENTACJE NA KONGRESACH

Filip Kowalski

Kongres PTU, Katowice 2019

Nerkooszczędzające leczenie guzów powyżej 7cm. Czy gra jest warta świeczki?

Kongres PTU, Katowice 2019

Metaboliczna ewaluacja kamicy układu moczowego. Przydatne czy zbędne narzędzie w praktyce urologicznej?”

Kongres Europejskiego Stowarzyszenia Leczenia Kamicy (EULIS2019), Mediolan 2019 Metabolic evaluation of urolithiasis. Usefull or useless diagnostic tool ?

Adam Ostrowski

Kongres EAU ( European Association of Urology), Barcelona 2019

Single-use cystoscopy – assessment of quality

Kongres PTU, Katowice 2019

Assessment and diagnosis of lower urinary tract symptoms among patientsbefore and after renal transplantation

Kongres PTU, Katowice 2019 

The effect of number of performed TURBTs on final pathological results after radical cystectomy a two center analysis

Kongres PTU, Katowice 2019

Non-muscle invasive bladder cancer found in TURBT can we feel safe? Two center analysis of radical cystectomy results

Kongres PTU, Katowice 2019

Risk of positive margin and recurrence after total and partial nephrectomies in cases of kidney cancer

Kongres PTU, Katowice 2019

Active surveillance for low-risk prostate cancer with help of risk calculators a retrospective single center cohort

Jan Adamowicz

Konferencja Oddziału Północno Zachodniego PTU, Gdańsk 2019

 Neuromodulacja sakralna w terapii urologicznej

ESGURS, Praga 2019

What is the role of 3D modelling  in reconstructive urology ?

Young Academic Urologist meeting, Wiedeń 2019

Application of tissue engineering in urology

Błażej Kufel

Konferencja Oddziału Północno Zachodniego PTU, Gdańsk 2019   

Czy chemioterapia neoadjuwantowa rzeczywiście nie zwiększa ryzyka powikłań pooperacyjnych u pacjentów poddawanych radykalnej cystektomii? wstępne wyniki analizy dwóch ośrodków high volume

Dominik Tyloch

Wygłoszenie prezentacji/współautor w ramach Konferencji Międzynarodowej EUROSON Poznań 2018 „History of Polish Sonography

Wygłoszenie prezentacji/współautor w ramach Konferencji Międzynarodowej EUROSON Poznań 2018 „Prof. dr hab. med. Zdzisław Boroń – author of the first Polish Textbook of the Ultrasonography

Współautor prezentacji w ramach Kongresu Polskiego Towarzystwa Urologicznego Katowice 2019 „The effect of number of performed TURBTs on final pathological results after radical cystectomy – a two center analysis

Współautor prezentacji w ramach Kongresu Polskiego Towarzystwa Urologicznego Katowice 2019 „Non-muscle invasive bladder cancer found in TURBT – can we feel safe? Two center analysis of radical cystectomy results

Współautor prezentacji w ramach Kongresu Polskiego Towarzystwa Urologicznego Katowice 2019 „Risk of positive margin and recurrence after total and partial nephrectomies in cases of kidney cancer

Współautor prezentacji w ramach Kongresu Polskiego Towarzystwa Urologicznego Katowice 2019 „Nephron sparing surgery of tumors over 7 cm – is it worth it?

Współautor prezentacji w ramach Kongresu Polskiego Towarzystwa Urologicznego Katowice 2019 „Metabolic evaluation of urolithiasis – a useful or useless diagnostic tool?