Pacjent, którego zdaniem prawa zostały w jakikolwiek sposób naruszone ma możliwość złożenia skargi lub wniosku.

Skargi przyjmuje:

  • Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00. tel. 52/ 585 4155)
  • Dział Organizacji i Nadzoru (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00. tel. 52/ 585 4353)

Ponadto każdy pacjent ma również możliwość zgłoszenia naruszenia przepisów do Sekcji Skarg i Wniosków działającej przy Kujawsko-Pomorskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia:

Sekcja ds. Skarg i Wniosków Wydziału Spraw Świadczeniobiorców:
ul. Łomżyńska 33, 85-863 Bydgoszcz, pok. 40.1, tel. 52 32-52-959, fax: 737
email: skargi@nfz-bydgoszcz.pl
Adres do korespondencji: ul. Łomżyńska 33, 85-863 Bydgoszcz

oraz Rzecznikowi Praw Pacjenta, który jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony praw pacjentów określonych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta:

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
Młynarska 46
01 – 171 Warszawa
sekretariat@bpp.gov.pl
Bezpłatna infolinia: 800 190 590 w godz. 9:00 – 21:00 od poniedziałku do piątku

Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego
Sebastian Sobierajski
przyjmuje w godz. 7.15-15.15
(10 luty, 14 kwietnia, 9 czerwca, 11 sierpnia,13 października, 15 grudnia 2022 r.)
w pozostałe dni pracujące tygodnia jest dostępny pod:
nr tel. 664 014 587
e-mail:s.sobierajski@rpp.gov.pl