Pielęgniarka Roku 2014 - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Miło nam poinformować, że Postanowieniem Kapituły Konkursu Kryształowego Kolibra z dnia 24.10.2014 roku Pani Teresa Świątkowska – Pielęgniarka Oddziałowa Kliniki Endokrynologii i Diabetologii Szpitala Jurasza otrzymała tytuł i statuetkę PIELĘGNIARKI ROKU 2014. Statuetka wręczona została w dniu 15 listopada podczas obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą. Nagroda przyznawana jest corocznie przez Polskie Stowarzyszenia Diabetyków. Koliber – „ptak nadziei” (ang.: the bird of hope) w 1980 r. stał się oficjalnym symbolem Międzynarodowej Federacji Diabetologicznej (International Diabetes Federation). Polskie Stowarzyszenie Diabetyków przyznaje Kryształowe Kolibry – prestiżowe wyróżnienia w dziedzinie diabetologii w10 kategoriach, m.in. produktom, programom medycznym i edukacyjnym, które przyczyniły się do poprawy opieki diabetologicznej, a także profesjonalistom medycznym i innym osobom, które w minionym roku miały szczególne osiągnięcia w pracy na rzecz chorych z cukrzycą.