Pierwsi pacjenci w nowym Szpitalnym Oddziale Ratunkowym - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

30 grudnia w nowym Szpitalnym Oddziale Ratunkowym pojawili się pierwsi pacjenci. Nowy SOR wyposażony jest w kilka nowoczesnych stanowisk obserwacyjnych i diagnostycznych, nowe sale reanimacyjne, cyfrowa radiologia oraz nowoczesny tomograf komputerowy. Inwestycja zrealizowana została dzięki środkom z budżetu państwa będącym w dyspozycji Ministra Zdrowia, w ramach „Wieloletniego Programu Medycznego Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy”. Głównym celem inwestycji było stworzenie lepszych warunków przestrzennych i technicznych działania kluczowych jednostek Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy, tj. zespołu sal operacyjnych z oddziałem intensywnej terapii medycznej, centralną sterylizatornią oraz szpitalnym oddziałem ratunkowym wraz z lądowiskiem dla helikopterów.