Pierwsze ECMO transportowe w regionie - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Sukcesem zakończyło się pierwsze w województwie kujawsko-pomorskim wszczepienie  najnowocześniejszego  aparatu do pozaustrojowej terapii ECMO typu CardioHelp. Zabieg przeprowadzono w I Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii  z Pododdziałem Kardioanestezjologii Szpitala Jurasza. Zespół kierowany przez dr. n. med. Przemysława Jasiewicza złożony z anestezjologów i pielęgniarek anestezjologicznych oraz przy współudziale perfuzjonisty i kardiochirurga z Kliniki Kardiochirurgii wszczepił urządzenie pacjentowi z niewydolnością oddechową w przebiegu COVID-19 oczekującemu na przeszczep płuc. Dzięki zabiegowi i posiadanemu urządzeniu możliwa będzie kontynuacja terapii oraz bezpieczny transport pacjenta do ośrodka przeszczepowego.

Urządzenie zakupiono w ramach projektu współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz środków Budżetu Państwa (COVID-19). Zakupiony za blisko 400 tysięcy złotych aparat ECMO umożliwia ratowanie życia pacjentom z niewydolnością oddechową oraz niewydolnością krążenia a także umożliwia ich bezpieczny transport. Zastosowanie terapii ECMO  jest wysokospecjalistyczną i inwazyjną terapią zastępująca pracę płuc i/lub serca do czasu poprawy ich funkcji. Głównym celem ECMO w leczeniu ostrej niewydolności oddechowej jest utlenowanie krwi i eliminacja dwutlenku węgla poza organizmem chorego. W czasie trwającej pandemii koronawirusa pozaustrojowe natlenianie krwi jest metodą ostatniej szansy dla pacjentów z Covid-19.  Posiadane urządzenie zwiększa szanse pacjentów z COVID-19 na skuteczną terapię, a w najcięższych przypadkach na transport do ośrodków wykonujących przeszczepy płuc.

I Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Kardioanestezjologii posiada wieloletnie doświadczenie w terapii i opiece nad chorymi z wszczepionym ECMO. Miarą sukcesów zespołu w tej terapii są wyleczeni pacjenci.  Powodzenie ECMO wymaga olbrzymiego zaangażowania i współpracy  wielodyscyplinarnego zespołu, a przede wszystkim indywidualnego podejścia. Większa liczba aparatów oraz rozszerzenie procedury na oddziały intensywnej terapii zwiększą dostęp chorych do tej procedury.