Podsumowanie ogólnopolskiego programu badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej w 2019 roku - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

W Klinice Chirurgii Naczyniowej i Angiologii, Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy, dnia 27.12.2019 r. odbyła się konferencja podsumowująca wyniki prowadzonego w 2018 r. „Ogólnopolskiego programu badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej”, realizowanego w ramach „Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2017-2020”, finansowanego przez Ministerstwo Zdrowia. W roku 2018 przebadano łącznie 900 osób z grup ryzyka, w wieku 65 lat i więcej, będących mieszkańcami województwa kujawsko-pomorskiego. W tej grupie znalazło się 377 kobiet i 523 mężczyzn. Tętniaka aorty brzusznej wykryto u 3 kobiet oraz u 37 mężczyzn. Wszystkie osoby, u których wykryto tętniaka aorty brzusznej zostały objęte opieką Poradni Chirurgii Naczyniowej, w tym jedna osoba z uwagi na znaczną wielkość tętniaka została skierowana od razu do szpitala. Program przesiewowy wykrywający tętniaka aorty brzusznej trwać będzie do końca 2020 roku.