Szukaj

OPIEKA NAD DZIECKIEM
Szczególną troską otaczamy małych pacjentów, umożliwiając realizowanie rodzicom opieki pielęgnacyjnej i całodobowy pobyt z dzieckiem.

• Koszty związane z pobytem opiekuna dziecka w szpitalu wynoszą 18 zł za dobę.
• W stosunku do bliskich pacjentów hospitalizowanych powyżej 7 dni oraz dzieci hospitalizowanych w Klinice Rehabilitacji wprowadzona jest opłata ryczałtową pobierana na początku każdego tygodnia pobytu dziecka, bez względu na faktyczną liczbę dni pobytu w danym tygodniu, w wysokości 18,00 zł.
• Szpital nie pobiera opłat za pobyt w szpitalu matek karmiących wyłącznie piersią hospitalizowane dziecko.

Szczegółowych informacji w tym zakresie udzieli Państwu personel medyczny kliniki.

HOTEL ASYSTENCKI

UMK Collegium Medicum, ul. Powstańców Wielkopolskich 44 w Bydgoszczy dysponuje pokojami dla rodzin pacjentów, przebywających w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza. Z oferty mogą korzystać rodziny pacjentów szpitala pod warunkiem potwierdzenia pobytu chorego przez oddział. Rezerwacja pod numerem telefonu 052 /585 36 31 (w godz. 7:00-15:00 od poniedziałku do piątku).

Odpłatność za wynajem miejsca w pokoju dwuosobowym wynosi:
• za pierwszą dobę 32,00 zł
• za każdą następną dobę 28,00 zł