Msza Święta w obrządku rzymskokatolickim:

Kaplica Szpitalna Matki Boskiej Królowej Polski (2 piętro)
• niedziela – godz. 9.00 i 11.00,
• dzień powszedni – godz. 14.30

Wieżowiec (3 lub 4 piętro)
• sobota z liturgii niedzieli – godz. 16.00

Możliwość przyjęcia sakramentów na oddziale w godz. 10.00-18.00, w razie potrzeby – o każdej porze dnia i nocy: tel. 781 446 858

Spowiedź:
• niedziela – godz. 8.30 i 10.30
• dzień powszedni – godz. 14.00

Osoby innych wyznań
Pacjenci wyznania innego niż rzymskokatolickie, którzy chcieliby skontaktować się z duchownym proszeni są o zgłoszenie takiego życzenia wraz ze swoim wyznaniem pielęgniarce dyżurnej. Wizyty duchownych na oddziale możliwe są w godz. 10.00-18.00 oraz w przypadkach nagłych o każdej porze po zawiadomieniu personelu oddziału.

Szpital współpracuje z następującymi związkami wyznaniowymi działającymi na terenie Bydgoszczy:
• Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
• Kościół Baptystów
• Kościół Ewangelicko-Augsburski
• Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP
• Kościół Prawosławny Św. Mikołaja w Bydgoszczy
• Kościół Zielonoświątkowy Zbór „BETEL”
• Muzułmańska Gmina Wyznaniowa w Bydgoszczy
• Świadkowie Jehowy

Przed planowym przyjęciem do szpitala, w razie przewidywania potrzeby opieki duszpasterskiej prosimy o przekazanie informacji o tym swojemu duchownemu, na podstawie przedstawionego formularza.

FORMULARZ

Przedstawiciele związków wyznaniowych którzy pragnęliby nawiązać współpracę ze szpitalem proszeni są o kontakt na adres: sekretariat@jurasza.pl lub pod numerem tel. 52/585 48 80