Szukaj

20140919_125800

PRZYJĘCIE PACJENTA W TRYBIE PLANOWYM

Pacjent ze skierowaniem do przyjęcia w trybie planowym proszony jest o kontakt z sekretariatem danej kliniki /oddziału.

DANE KONTAKTOWE DO KLINIK/ODDZIAŁÓW

W klinice/oddziale ustala się termin przyjęcia do szpitala według listy oczekujących na wykonanie świadczeń zdrowotnych oraz przekazuje informacje o konieczności wykonania  niezbędnych badań, konsultacji, w tym konsultacji anestezjologicznej. Pacjent otrzymuje także informację o postępowaniu w dniu przyjęcia.

W dniu przyjęcia pacjent zgłasza się do Rejestracji pacjentów do planowej hospitalizacji (Budynek E, parter, hol przy wejściu głównym – od ul. Jurasza),  gdzie przeprowadzone zostają formalności związane z przyjęciem do wyznaczonej na skierowaniu kliniki/oddziału.

W Rejestracji pacjentów do planowej hospitalizacji pacjent ma prawo do pozostawienia odzieży oraz rzeczy wartościowych w depozycie szpitala. Korzystanie z depozytu jest dobrowolne. Za rzeczy nie przekazane do depozytu szpital nie ponosi odpowiedzialności!

 • Pacjenci z wyznaczonym terminem hospitalizacji po wykonaniu niezbędnych konsultacji, zgłaszają się w dniu przyjęcia do Rejestracji pacjentów do planowej hospitalizacji (Budynek E, parter, hol przy wejściu głównym – od ul. Jurasza), gdzie przeprowadzone zostają formalności związane z przyjęciem do wyznaczonej na skierowaniu kliniki/oddziału.
 • Przyjęcie do szpitala dzieci kierowanych do Kliniki Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii, Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii oraz Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży odbywa się w Ambulatorium Pediatrycznym (Budynek C – wieżowiec, parter – od ul. Jurasza).

W dniu przyjęcia do szpitala prosimy o zabranie:

 • skierowania do szpitala,
 • dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie,
 • dokumentu tożsamości,
 • wyników badań, wypisów z wcześniejszego leczenia oraz informację o przyjmowanych lekach.

Ponadto prosimy zabrać:

 • przybory toaletowe,
 • środki higieny,
 • bieliznę osobistą, piżamę, szlafrok, obuwie zmienne,
 • można zabrać ze sobą również sztućce oraz kubek/szklankę.

INFORMACJA DLA PACJENTA PRZED PRZYJĘCIEM DO SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO NR 1 DO OPERACJI LUB NA BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ZNIECZULENIU REGIONALNYM I/LUB OGÓLNYM – TRYB PLANOWY

Przed przyjęciem do szpitala na zabieg planowy prosimy o zapoznanie się i szczegółowymi informacjami.

POBIERZ INFORMATOR

ANKIETA OCENIAJĄCA STAN ZDROWIA PACJENTA DO PORADNI ANESTEZJOLOGICZNEJ

Do Poradni Anestezjologicznej kierowani są wszyscy pacjenci zakwalifikowani do zabiegów operacyjnych/badań diagnostycznych w trybie planowym. Pacjent zgłaszający się do Poradni Anestezjologicznej winien posiadać wypełnioną ankietę oceny stanu zdrowia.

POBIERZ ANKIETĘ

PRZYJĘCIE PACJENTA W TRYBIE NAGŁYM

Przyjęcie w trybie nagłym odbywa się w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym,  gdzie przeprowadzona zostaje wstępna ocena stanu pacjenta, w wyniku której następuje kwalifikacja do przyjęcia do szpitala lub odmowa z dalszymi zaleceniami.

Podstawą decyzji o kolejności udzielania świadczeń medycznych pacjentom jest segregacja medyczna TRIAGE a nie kolejność zgłoszenia się do szpitala. Segregacja TRIAGE ma na celu wstępne rozpoznanie stanu pacjenta i przekazanie go do właściwego obszaru zadaniowego.

 • czerwony – pacjent w stanie bezpośredniego zagrożenia życia
 • pomarańczowy – pacjent poważnie chory lub ranny, bez zagrożenia życia
 • żółty – pacjent z poważną dolegliwością w stanie stabilnym
 • zielony – pacjent z dolegliwościami nie stanowiącymi zagrożenia życia
 • niebieski – pacjent, którego dolegliwość może być leczona przez lekarza POZ