Konferencja naukowa „Działania medyków na rzecz małej i wielkiej ojczyzny. Przeszłość – teraźniejszość” - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Collegium Medicum UMK oraz Miasto Bydgoszcz zapraszają na organizowana w dniach 19-20 września konferencję naukową pt. Działania medyków na rzecz małej i wielkiej ojczyzny. Przeszłość – teraźniejszość. Celem konferencji jest przedstawienie powyższego zjawiska oraz próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób współcześni medycy kontynuują tradycje powstałe w XIX i XX stuleciu? Przedstawione referaty zostaną opublikowane w recenzowanej pracy zbiorowej, która ukaże się nakładem Wydawnictwa Naukowego UMK.

Szczegółowe informacje pod linkiem:

https://www.cm.umk.pl/aktualnosci-2/4574-dzialania-medykow-na-rzecz-malej-i-wielkiej-ojczyzny-przeszlosc-terazniejszosc.html