Presence and future of antiplatelet therapy - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

W dniach 10-11 czerwca 2011 r. spotkaliśmy się w Kompleksie Pałacowo-Parkowym w Runowie Krajeńskim na corocznie organizowanej przez Klinikę Kardiologii i Chorób Wewnętrznych konferencji naukowej. Patronat nad obradami objęła Jej Magnificencja Prorektor ds. Collegium Medicum prof. Małgorzata Tafil-Klawe. W spotkaniu udział wzięli wybitni kardiolodzy z Austrii, Danii, Holandii, Niemiec, Polski, Stanów Zjednoczonych i Włoch. W tym roku w gronie międzynarodowych znakomitości debatowaliśmy nad korzyściami i ograniczeniami leczenia przeciwpłytkowego oraz przeciwzakrzepowego, wyborze optymalnej terapii w danych sytuacjach klinicznych i perspektywach na przyszłość. Przedstawiono wyniki najnowszych badań dotyczących tematyki spotkania. Szczególnie żywą dyskusję wywołały wyniki ostatnio opublikowanego badania GRAVITAS. Niektóre projekty naukowe, w tym metaanaliza porównująca enoksaparynę z heparyną niefrakcjonowaną u pacjentów z ostrym zawałem serca leczonych angioplastyką wieńcową, ujrzały po raz pierwszy światło dzienne właśnie podczas naszego spotkania. Tematem przewodnim stał się temat indywidualizacji terapii przeciwpłytkowej. Tego zagadnienia dotyczył też ostatni wykład wygłoszony przez prof. Paula Gurbela, pioniera badań nad leczeniem przeciwpłytkowym. Obrady dały przedsmak zbliżającego się Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, który odbędzie się w dniach 27-31 sierpnia 2011 r. w Paryżu. Honoru naszej Alma Mater jako wykładowcy bronili dr hab. Grzegorz Grześk, dr Eliano Pio Navarese, stypendysta Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Naszej Klinice, oraz niżej podpisani. Po intensywnych obradach uczestnicy bawili się na wspólnym bankiecie zorganizowanym w konwencji uczty szlacheckiej. Organizując poprzednie edycje konferencji, nawiązaliśmy współpracę naukową, której owocem są w tym roku wspólne publikacje z ośrodkami z Baltimore, Rzymu i Wiednia. Toczą się kolejne wspólne projekty, a my planujemy wzajemne wizyty. W opinii naszych gości konferencja wyrasta na czołowe wydarzenie naukowej o tej tematyce na świecie.