Prestiżowe stypendium dla naszego kardiologa - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Dr hab. n. med. Marek Koziński, adiunkt w Klinice Kardiologii Szpitala Jurasza został stypendystą w VIII edycji konkursu na stypendia dla młodych wybitnych naukowców. 2 października 2013 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara Kudrycka przyznała stypendia naukowcom o szczególnym dorobku akademickim, prowadzącym wysokiej jakości badania. W VIII edycji konkursu na stypendia dla młodych wybitnych naukowców wpłynęło ponad 500 wniosków. Spośród nich wyłoniono 137 laureatów, którzy zdobyli co najmniej 90 punktów. Tegoroczni stypendyści reprezentują dziedziny nauk humanistycznych, społecznych, nauk o sztuce i twórczości artystycznej, nauk przyrodniczych, technicznych, ścisłych, rolniczych i medycznych. Stypendia przyznawane są na okres do 3 lat. Laureaci będą otrzymywać 4,5 tys. złotych miesięcznie. W 2013 roku resort nauki przeznaczy na stypendia ponad 22 mln zł. Są one przyznawane badaczom zatrudnionym na uczelniach, w instytutach Polskiej Akademii Nauk lub instytutach badawczych. Podczas wyłaniania laureatów ocenie podlega m.in. dorobek naukowy kandydata, poziom prowadzonych badań, nagrody oraz udział w projektach międzynarodowych.