Prof. Arkadiusz Jawień w Zarządzie Głównym Europejskiego Towarzystwa Leczenia Ran - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Miło nam poinformować Państwa, że dnia 16.05.2013 w Kopenhadze na Kongresie Europejskiego Towarzystwa Leczenia Ran (EWMA – European Wound Management Association) prof. Arkadiusz Jawień – Kierownik Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii Szpitala Jurasza został wybrany do Zarządu Głównego Europejskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Jest pierwszym Polakiem, który dostąpił takiego zaszczytu. Wyróżnienie to nastąpiło w 10 rocznicę powstania Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran i po 6 latach sprawowania przez Pana Profesora funkcji Prezesa PTLR (2006-2012). W latach 2009 i 2012 w Bydgoszczy odbyły się dwa światowe kongresy Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Tym samym, nominację Pana Profesora traktujemy jako niesamowite wyróżnienie dla całej społeczności bydgoskich lekarzy i pielęgniarek zajmujących się leczeniem ran. Powyższa nominacja to również znak, że społeczność europejska docenia efekty badań polskich naukowców w tym zakresie.