Profesor Arkadiusz Jawień otrzymał tytuł doktora honoris causa - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

14 grudnia 2022 r. w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Profesor Arkadiusz Jawień, Kierownik Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii naszego szpitala, odebrał tytuł doktora honoris causa. Jest to najwyższa godność nadawana przez Senat Uczelni. Przyjęcie w poczet doktorów honoris causa jest zawsze wyrazem szacunku i uznania środowiska akademickiego dla dorobku i osiągnięć osoby uhonorowanej oraz stanowi wyjątkową formę uznania za zaangażowanie w budowanie więzi miedzy uczelniami.

Główne zainteresowania naukowe Profesora to chirurgia wewnątrznaczyniowa, badania przesiewowe w tętniaku aorty brzusznej, leczenie zakażonych protez naczyniowych, stopa cukrzycowa, zespół pozazakrzepowy, leczenie ran przewlekłych. Prof. Jawień prowadził w regionie nowoczesne leczenie tętniaków piersiowo-brzusznych za pomocą tzw. stentgraftów branchowanych, co pozwoliło włączyć Bydgoszcz do jednego z trzech najbardziej aktywnych ośrodków chirurgii wewnątrznaczyniowej w Polsce.

Prof. Jawień jest autorem lub współautorem kilkuset prac naukowych. W przeszłości był prezydentem następujących towarzystw: World Federation of Vascular Societies 2016/2017, European Society for Vascular Surgery 2014/2015, European Venous Forum 2004, Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran 2006-2012, Polskiego Towarzystwa Flebologicznego 2003-2006, Polskiego Towarzystwa Angiologicznego 1998-2000 oraz Sekretarz Generalny International Union of Angiology 2010-2014. W 2013 roku został Mistrzem Mowy Polskiej.