Profesor Arkadiusz Jawień Prezesem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Profesor dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień, kierownik Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii Szpitala Jurasza został wybrany Prezesem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej. Obecnie jest prezesem elektem, a władzę obejmie na lata 2018-2020. Profesor Arkadiusz Jawień jest również prezydentem Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej (European Society for Vascular Surgery – ESVS). Stanowisko prezesa w Polskim Towarzystwie Chirurgii Naczyniowej niewątpliwie ułatwi przygotowanie Europejskiego Zjazdu Chirurgów Naczyniowych, który zaplanowano w 2020 roku w Krakowie.