Profesor Tomasz Drewa Prezesem-Elektem Polskiego Towarzystwa Urologicznego - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

23 października 2021 r. Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Urologicznego podczas 51 Kongresu PTU powierzyło profesorowi Tomaszowi Drewie pełnienie zaszczytnej funkcji Prezesa Polskiego Towarzystwa Urologicznego w kadencji 2022-2026. Zgodnie z statutem PTU do czasu objęcia funkcji Pan profesor pełni zadania Prezesa-Elekta PTU, nadal pozostając Vice Prezesem Polskiego Towarzystwa Urologicznego, a także Przewodniczącym Komitetu Naukowego Polskiego Towarzystwa Urologicznego oraz ex-officio członkiem Zarządu PTU, jako redaktor naczelny „Central European Journal of Urology”, pisma naukowego wydawanego przez Polskie Towarzystwo Urologiczne. Serdecznie gratulujemy.

Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Urologicznego podczas 51 Kongresu PTU zdjęcie grupowe