Programy rehabilitacji ambulatoryjnej dla osób po zakażeniu SARS-CoV-2 - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Informujemy, że Zakład Rehabilitacji Kardiologicznej i Promocji Zdrowia oraz Klinika Rehabilitacji prowadzą ambulatoryjną rehabilitację pacjentów po przebytym COVID-19. Programy obejmują ozdrowieńców w terminie do 6 miesięcy od zakończenia leczenia COVID–19 i nie wcześniej niż̇ w terminie 14 dni od dnia uzyskania pozytywnego wyniku zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Klinicznym kryterium kwalifikacji przyjęcia pacjenta jest występowanie duszności, która negatywnie wpływa na aktywność́.

  1. Rehabilitacja pocovidowa realizowana w Zakładzie Rehabilitacji Kardiologicznej i Promocji Zdrowia – Program trwa 6 tygodni, a jego intensywność jest ustalana indywidualnie w zależności od tolerancji wysiłku. Rehabilitacja zaczyna się od wizyty wstępnej, której celem jest ocena stanu pacjenta. Cały cykl zamyka wizyta końcowa oceniająca efekty naszych działań. Wymagane jest skierowanie na rehabilitację po COVID-19 od lekarza rodzinnego na rehabilitację ambulatoryjną po COVID 19 (na skierowaniu: Poradnia Rehabilitacji po-Covid, gab.175).
  2. Rehabilitacja pocovidowa realizowana w Klinice Rehabilitacji obejmuje zarówno ćwiczenia, jak i edukację pacjenta i jest prowadzona przez doświadczony zespół fizjoterapeutów. Program rehabilitacji trwa 6 tygodni, częstość spotkań z fizjoterapeutą i intensywność ćwiczeń dobierane są indywidualnie do stanu pacjenta. Skierowanie na rehabilitację ambulatoryjną pocovidową (skierowanie na fizjoterapię ambulatoryjną lub na zabiegi rehabilitacyjne) wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego (POZ, poradnia specjalistyczna, wypis ze szpitala).