Przymus bezpośredni – jak stosować - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

11 czerwca br., nasz szpital przy współpracy z Policyjnym Towarzystwem Sportowym „GWARDIA” zorganizował seminarium z zakresu stosowania przymusu bezpośredniego wobec pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, agresywnymi pozostającymi pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Podczas seminarium w części teoretycznej, szczegółowego omówienia zmian w przepisach dokonał zespół Kliniki Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy pod kierunkiem prof. dr. hab. n. med. Aleksandra Araszkiewicza. W części praktycznej zaprezentowane zostały m.in.: techniki unieruchamiania i przytrzymywania osoby z użyciem siły fizycznej, pokazano sposoby obezwładniania osób z użyciem np. siły fizycznej, pasów, prześcieradła i kaftana bezpieczeństwa, a także sposoby zachowania się i techniki obrony w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia. Ponadto uczestnicy przyswoili podstawowe umiejętności posługiwania się i zabezpieczania broni palnej, zdejmowania kamizelek kuloodpornych przez ratowników medycznych w związku z możliwością wystąpienia niepożądanych zdarzeń lub wypadków komunikacyjnych podczas konwojowania wspólnie z Policją osób niebezpiecznych, objętych opieką z zakresu medycyny ratunkowej. Podczas szkolenia mogli również zdobyć doświadczenie w posługiwaniu się bronią krótką, pistoletem maszynowym, karabinkiem i strzelbą gładko-lufową. Na zakończenie spotkania rozegrano scenki podsumowujące materiał szkoleniowy. Po ukończonym seminarium słuchacze otrzymali certyfikat uczestnictwa, dokumentujący uzyskanie 8 punktów edukacyjnych.