Wizyta Akredytacyjna Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

W dniach 9-11 września odbyła się wizyta akredytacyjna Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, podczas której wizytatorzy CMJ poddali bardzo dokładnej kontroli wszystkie dziedziny działalności szpitala: proces leczenia, diagnostyki, epidemiologii, farmakoterapii, a także obszary działalności szpitala związane z żywieniem i sterylizacją. Dokonano również przeglądu dokumentacji medycznej, przeanalizowano ciągłość opieki, prawa pacjenta, opiekę nad pacjentami, kontrolę zakażeń, diagnostykę, bezpieczeństwo pacjenta oraz zarządzanie placówką. Podczas spotkania zamykającego audyt wizytatorzy wysoko ocenili stopień przegotowania szpitala do uzyskania certyfikatu. Na oficjalną ocenę zespół akredytacyjnym ma dwa tygodnie.