Światowy Dzień Spirometrii 2012 - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Z okazji Światowego Dnia Spirometrii, w kilkudziesięciu placówkach zdrowia w całej Polsce można będzie wykonać bezpłatne badanie spirometryczne płuc. Badania, które potrwają od 27 do 29 czerwca, zainicjowały Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP wraz z Polskim Towarzystwem Chorób Płuc. Spirometria to jedno z podstawowych badan w pulmonologii. Wskazaniem do przeprowadzenia badania są m.in.: podejrzenie astmy lub POChP oraz monitorowanie ich przebiegu, ocena czynności płuc u pacjentów z chorobami śródmiąższowymi (np. zwłóknieniem płuc, sarkoidozą i innymi), orzecznictwo medyczne. W wielu miastach badania będą się odbywały nie tylko w poradniach, ale także w przestrzeni publicznej, urzędach i centrach handlowych. Światowy Dzień Spirometrii odbywa się z inicjatywy European Lung Fundation oraz United for Lung Health. W Polsce został objęty patronatem Prezesa NFZ, Ministra Zdrowia i WHO Oddział Europa.