Światowy Dzień Zdrowia – STOP lekoodporności! - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest 7 kwietnia w rocznicę założenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Corocznie Organizacja wybiera jeden kluczowy problem dotyczący zdrowia, zachęcając do działania ludzi w różnym wieku i z różnych społeczności. Celem jest podkreślenie wagi danego zagadnienia dla zachowania zdrowia i podniesienia jakości życia. Światowy Dzień Zdrowia daje społecznościom z całego świata unikatową sposobność integracji na rzecz promowania działań prozdrowotnych. W 2011 roku Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest pod hasłem „Oporność na antybiotyki”.