Szkolenie dla osób z przewlekłą chorobą nerek - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

31 sierpnia we Włocławku odbyło się II Szkolenie Otwarte dla Osób z Przewlekłą Chorobą Nerek i Członków Ich Rodzin. Współorganizatorem spotkania była Klinika Transplantologii i Chirurgii Ogólnej Szpitala Jurasza. Podczas szkolenia prof. Zbigniew Włodarczyk zaprezentował medyczne, etyczne i prawne aspekty przeszczepienia nerki od dawcy żywego. Dr Magdalena Trzcińska omówiła rolę psychologa w procesie kwalifikacji żywego dawcy narządów, natomiast dr Aleksandra Woderska przedstawiła koordynację procesu pobrania nerki od dawcy żywego. W kolejnej części spotkania dr Janusz Ostrowski z włocławskiej stacji dializ przedstawił zagadnienie związane z dializą otrzewnową oraz zmianami form leczenia nerkozastępczego. Na zakończenie swój wykład na temat samokontroli pacjenta w procesie leczenia hemodializami wygłosiła mgr piel. Anita Kunecka.