Szkolenie dla pacjentów z Przewlekłą Chorobą Nerek - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Klinika Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych Szpitala Jurasza rozpoczyna cykl bezpłatnych szkoleń edukacyjnych, skierowanych do pacjentów, będących pod opieką poradni nefrologicznej Szpitala Jurasza oraz innych poradni nefrologicznych w województwie. Pierwsze spotkanie odbędzie się 26 marca o godz. 14.00 w Sali Seminaryjnej Kliniki Nefrologii. Celem spotkań jest propagowanie postaw prozdrowotnych, rozpowszechnianie wiedzy na temat chorób nerek i opcjach leczenia nerkozastępczego. Wykładowcami prowadzącymi szkolenia będą pracownicy Kliniki Nefrologii Szpitala Jurasza. Tematyka spotkań dotyczyć będzie następujących zagadnień:

1.Definicja, przyczyny i objawy PCHN (Przewlekła Choroba Nerek). Postępowanie terapeutyczne, profilaktyka, kwalifikacja do leczenia nerkozastępczego (mgr Joanna Klimuk – specjalista pielęgniarstwa nefrologicznego)

2.Leczenie nerkozastępcze: hemodializa, dializa otrzewnowa, przeszczepienie nerki (dr n. med. Rafał Donderski)

3.Zasady leczenia dietetycznego w PCHN (mgr Grażyna Goszka – dietetyk)

4.Problemy psychologiczne chorych z PCHN (mgr Michał Trokowski – psycholog)

Zapisy na szkolenie pod nr tel. 52/585 44-52