Szpital Jurasza nagrodzony Statuetką i Certyfikatem Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Miło nam poinformować, że Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza otrzymał Statuetkę i Certyfikat „Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego”. Jest to nagroda przyznawana placówkom medycznym, które w szczególny sposób dbają o standardy żywienia klinicznego pacjentów. Organizatorem programu „Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego – Leczenie przez żywienie” jest Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu (POLSPEN), a swoim patronatem program objęli: Narodowy Fundusz Zdrowia, Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego, Polska Federacja Szpitali, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Polska Unia Szpitali Klinicznych, Sekcja Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego Towarzystwa Chirurgów Polskich oraz Stowarzyszenie Apetyt na Życie.

Do udziału w I edycji programu zgłosiły się 64 placówki z całej Polski. Rada ekspertów, po przeprowadzeniu certyfikacji nagrodziła 27 szpitali. Otrzymanie certyfikatu potwierdza przestrzeganie przez placówkę najwyższych standardów w zakresie leczenia żywieniowego oraz możliwość zapewnienia każdemu pacjentowi z ryzykiem żywieniowym odpowiedniej opieki hospitalizacyjnej.

Żywienie kliniczne jest jednym z fundamentów leczenia pacjentów w naszym szpitalu – pozwala wspomóc im w walce z wieloma schorzeniami. W ramach funkcjonującej w szpitalu Poradni Żywienia Dojelitowego i Pozajelitowego chorzy mogą liczyć na ocenę zapotrzebowania żywieniowego, dobór odpowiedniej diety doustnej – zwykłej lub płynnej, bądź odżywiania sztucznego oraz ich optymalizację w kierunku jak najlepszej efektywności.