Szpital ponownie uzyskał Certyfikaty Jakości ISO - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Pod koniec 2014 roku r. w Szpitalu odbył się audyt recertyfikujący systemów: zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy podczas, którego nasz szpital otrzymał deklarację zgodności, że systemy zarządzania spełniają warunki określone w normach: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i PN-N 18001:2004. Dzięki pozytywnemu wynikowi auditu certyfikaty ISO zostały przedłużony na kolejne trzy lata. Audyt został przeprowadzony przez niezależną jednostkę certyfikującą DEKRA i obejmował wszystkie szczeble zarządzania placówką, systemy i normy jakości, a także wewnętrzne procedury. Uzyskane przez szpital ponowne certyfikaty ISO przyznane zostały w zakresie udzielania wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych w warunkach ambulatoryjnych i szpitalnych w zakresie diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i profilaktyki prozdrowotnej oraz ratownictwa medycznego – projektowanie i rozwój technologii medycznych: ISO 9001:2008 Zarządzanie Jakością, ISO 14001:2004 Zarządzanie Środowiskowe oraz PN-N 18001:2004 Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.
Certyfikat ISO 9001:2008