Szpitale Uniwersyteckie pogłębiają współpracę - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Szpitale Uniwersyteckie podsumowały wyniki finansowe za rok 2011. Dzięki osiągniętym przez obie placówki bardzo dobrym wynikom, mogą wspólnie w jeszcze szerszym niż dotychczas zakresie konsolidować swoje działania na rzecz dalszego ograniczania wydatków i pogłębiania współpracy.
Dotychczasowa współpraca placówek oparta jest na przygotowanej i wdrożonej w 2009 roku „Strategii Rozwoju i Restrukturyzacji Uniwersyteckich Jednostek Ochrony Zdrowia na lata 2010-2012”. Na ostatnim posiedzeniu Senatu UMK przyjęto aktualizację strategii rozwoju i restrukturyzacji szpitali uniwersyteckich im. Jurasza i im. Biziela. Powyższy dokument opracowany został przez firmę Deloitte. 12 marca br. odbyło się uroczyste podpisanie planu wdrożenia strategii współpracy pomiędzy Szpitalem Uniwersyteckim nr i im dr. A Jurasza i Szpitalem Uniwersyteckim nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy.Dzięki podpisaniu niniejszego porozumienia zacieśni się współpraca w kluczowych dla rozwoju obu szpitali obszarach, dotyczących m.in.: opracowania modelu funkcjonalnego dla wspólnych zakupów, unifikacji systemów IT poprzez tworzenie wspólnego oprogramowania, interfejsów oraz utworzenie hurtowni danych, opracowanie optymalnego zakresu czynności menedżerów klinik i oddziałów oraz współpraca kadry naukowej w postaci prowadzenia wspólnych badań, publikacji oraz pozyskiwania środków finansowych.