Terapia CAR-T nagrodzona w konkursie Bezpieczny Szpital Przyszłości - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

5 października 2023 roku podczas uroczystej Gali w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie nagród w VI edycji konkursu Zdrowa Przyszłość – Inspiracje Bezpieczny Szpital Przyszłości. Gali Towarzyszył kolejny Raport „Zdrowa Przyszłość – Inspiracje” oraz debata na temat wyzwań zdrowotnych. Wzorem lat ubiegłych w Konkursie „Zdrowa Przyszłość – Inspiracje” nagradzane są osoby, organizacje pozarządowe, firmy i szpitale, które w mijającym roku szczególnie zasłużyły się dla krzewienia nowych idei, rozwiązań i technologii, wpływając na zdrowie, komfort życia oraz ochronę środowiska, w którym żyjemy.Nagrody „Zdrowa Przyszłość – Inspiracje” wręczano w 7 głównych kategoriach. W Kategorii: Innowacje w szpitalu – medycyna – innowacje medyczne” 4 miejsce otrzymał projekt pn.: „Żywym lekiem” w komórki rakowe. Nowoczesna terapia genowa CAR-T w leczeniu opornej postaci ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci”, realizowany w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii. Laureatów, spośród prawidłowo zgłoszonych, wybiera Kapituła, do której należą osoby, którym bliska jest idea bezpieczeństwa, innowacyjności i nowoczesnych rozwiązań w ochronie zdrowia, w tym m.in. decydenci z kluczowych firm i organizacji, szefowie instytutów medycznych, najlepszych szpitali i ośrodków zdrowotnych. Przewodniczącym kapituły jest dr n. med. Marek Tombarkiewicz, dyrektor Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. Organizatorem wydarzenia jest firma Idea Trade.