To był piękny Jubileusz… - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

14 grudnia 2017 r. w Filharmonii Pomorskiej odbyła się uroczystość Jubileuszu 80-lecia Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy. Obchody Jubileuszu objęte zostały honorowym patronatem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Prezydenta Miasta Bydgoszczy oraz JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jubileusz 80-lecia powstania szpitala to niepowtarzalna okazja, aby we wspólnym gronie pracowników obecnych i emerytowanych, kadry akademickiej oraz zaproszonych gości świętować ten piękny jubileusz. Gośćmi specjalnymi uroczystości były Panie Zofia Soboczyńska i Elżbieta Czarnowska – córki doktora Edwarda Soboczyńskiego, inicjatora budowy, organizatora i pierwszego dyrektora naszego szpitala. Nasze zaproszenie przyjęli również dr Dagmar Drull i prof. Manfred Zimmermann z Uniwersytetu w Heidelbergu, na którym pracował patron naszego szpitala profesor Antonii Jurasz. Podczas Gali na ręce Dyrektora Szpitala Medal Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis” wręczył Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Zbigniew Ostrowski.

Podczas uroczystości nagrodzeni zostali również pracownicy szpitala. W głosowaniu pacjentów na najlepszego lekarza, pielęgniarkę, ratownika medycznego, rehabilitanta i opiekuna medycznego nagrodę – statuetkę Wawrzyn Pacjenta 2017 odebrali: dr n. med. Renata Kuczyńska, dr Jacek Pypkowski, Ewa Leszczyńska-Matusewicz, Jolanta Imiela, Katarzyna Jurek, Joanna Czarnecka, Tomasz Pałka, Piotr Popielewski, Arleta Sikora, Magdalena Gąsiecka.

Wręczone zostały również Nagrody Dyrektora dla pracowników szpitala, którzy w sposób szczególny wykazują w swojej pracy inicjatywę, wykraczającą poza zakres obowiązków służbowych i przydzielonych zadań. Dbają o swój rozwój zawodowy, a poprzez codzienną postawę i działania wykazują się dbałością o dobre imię szpitala, przyczyniając się do jego rozwoju i pozytywnego wizerunku. Przyczyniają się także do budowania pozytywnych relacji pomiędzy pracownikami. Laureatami statuetek zostali: Maria Baczyńska, Barbara Bielicka, dr n. med. Agnieszka Mikucka, Elżbieta Stengiel, dr n. med. Magdalena Trzcińska, Jerzy Betlejewski, Dariusz Małkowski, dr n.med. Sławomir Manysiak.

Osobowość Szpitala – to wyjątkowe wyróżnienie dla wyjątkowych pracowników, którzy pracują w tym szpitalu ponad 40 lat. Przyznawane jest osobom szczególnie zasłużonym na rzecz pomocy innym ludziom. Osobom, które traktują swoją pracę nie tylko jako misję, ale też jako służbę na rzecz pacjenta. Wykształcili wiele pokoleń znakomitych lekarzy. Są zamiłowanymi i urodzonymi dydaktykami. Mają niezwykły dar przekazywania wiedzy i kształtowania hierarchii wartości. Są to również osoby powszechnie cenione za swoją uczciwość i życzliwość.

Statuetki wręczono następującym laureatom: dr n med. Wirginii Tomczak-Watras, dr n med. Marii Bogdan, dr n med. Mirosławie Rozwodowskiej, dr Marii Goc, dr n. med. Andrzeja Kapały. Nagrodę Specjalna za zasługi na rzecz szpitala otrzymał Pan Mieczysław Boguszyński, lekarz, wieloletni dyrektor szpitala, autor kilku monografii o szpitalnictwie w województwie kujawsko-pomorskim.

Dopełnieniem uroczystości był piękny koncert Orkiestry im. J. Straussa poprowadzony przez Panią Emilię Czekałę. Pełne emocji wykonania najpiękniejszych pieśni operetkowych wprawiły wszystkich gości we wspaniały nastrój. Po koncercie Dyrektor Szpitala zaprosił wszystkich na urodzinowy tort na 800 gości, ufundowany przez Cukiernię Adama Sowy. Podczas bankietu gościom towarzyszyła muzyka na żywo w wykonaniu zespołu Dixie Company.

Dziękujemy wszystkim gościom, którzy przybyli na naszą uroczystość. Mamy nadzieje, że nasze następne okrągłe 90-te urodziny będziemy obchodzić w równie wspaniałym towarzystwie.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystości.