Unitas Durat dla profesora Zbigniewa Włodarczyka - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Twórca bydgoskiej transplantologii prof. Zbigniew Włodarczyk został odznaczony najwyższym wojewódzkim odznaczeniem, medalem Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis. 3 listopada w Filharmonii Pomorskiej odbył się benefis Pana Profesora. Profesor Zbigniew Włodarczyk jest kierownikiem Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantologii Szpitala Jurasza, prezesem Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, autorem kilkudziesięciu prac naukowych. Urodził się w Poznaniu, jest absolwentem Poznańskiej Akademii Medycznej. Początkowo specjalizował się w chirurgii gastroenterologicznej, odbył staż w tym kierunku w Klinice Uniwersyteckiej w Wiedniu i współtworzył pracownię endoskopii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Poznaniu. Pod koniec lat 80-tych pracował jako chirurg w Royal Free Hospital w Londynie i uzyskał członkostwo brytyjskiego Królewskiego Towarzystwa Chirurgów. Po powrocie do kraju, w połowie lat 90-tych, uruchomił w Poznaniu program transplantacji nerek, a w 1999 roku podjął się stworzenia podobnego programu w Bydgoszczy. Kierowana przez niego bydgoska Klinika Transplantologii i Chirurgii Ogólnej jest jedynym w regionie i jednym 21 ośrodków w kraju zajmujących się przeszczepami nerek.