Uroczystość z okazji przejścia na emeryturę - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

29 września odbyła się uroczystość pożegnalna z okazji przejścia na emeryturę trojga Kierowników Klinik: Pani Profesor Barbary Książkiewicz – Kierownika Kliniki Neurologii, Pani Profesor Mieczysławy Czerwionki-Szaflarskiej – Kierownika Kliniki Pediatrii Alergologii i Gastroenterologii oraz Pana Profesora Zbigniewa Wolskiego – Kierownika Kliniki Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Dziecięcej. Podczas spotkania nie zabrakło wielu ciepłych słów zabawnych anegdot i opowieści oraz wspomnień. Dyrektor Szpitala Jacek Kryś w imieniu wszystkich pracowników złożył na ręce szanownych profesorów podziękowania za wieloletnią, pełną oddania pracę na rzecz naszego szpitala i jego pacjentów. Podkreślił również wkład w rozwój naukowy i dydaktyczny oraz zaangażowanie w sprawy organizacyjne szpitala. Nie żegnamy się na zawsze – mówimy tylko do zobaczenia…