l stycznia 1985 r. powołana została, na bazie Oddzialu Urologii prowadzonego przez dr Henryka Gajewskiego, Katedra i Klinika Urologii Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Czasową siedziba Kliniki był Szpital przy ulicy Ujejskiego, dokąd 5 lat wcześniej, tj. w 1980 r., z powodu remontu Szpitala im. dr A. Jurasza, przeniesiono Oddział Urologii. Pierwszym Kierownikiem Katedry i Kliniki został doc. dr hab. med. Stanisław Wróbel, uprzednio pracujący w Klinice Urologii w Gdańsku.  Docent Wróbel kierował Klinika do 1989 r., kiedy to ciężko zachorował, 30 grudnia 1989 r. przeszedł na emeryturę, zmarł l lipca 1995 r. Choroba docenta Wróbla zbiegła się z zakończeniem remontu Szpitala im. dr. A. Jurasza, który stal się Szpitalem Klinicznym i do którego przeniesiono Klinikę Urologii. Wiązało się to z podziałem personelu, w miejscu bowiem odchodzącej Kliniki w Szpitalu przy ulicy Ujejskiego powołano Oddział Urologii. Dnia 1 lutego 1989 r obowiązki Kierownika Kliniki powierzono dr. med. Ferdynand Tylochowi.
Nową siedzibą Kliniki stal się Szpital Kliniczny im. A. Jurasza. Przełom lat 80 i 90 należał do szybkiego rozwoju technik endoskopowego leczenia kamicy jak i chorób prostaty. Dr. F Tyloch zmodernizował sprzęt Kliniki, dostosowując poziom zabiegów do światowych standardów.  Dr F Tyloch kierował Klinika Urologii do listopada 1994 r., kiedy to przeszedł na emeryturę, a następnie podjął prace na Wydziale Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu AM w Bydgoszczy, gdzie zorganizował Katedrę i Zakład Pielęgniarstwa Społecznego. W styczniu 1996 uzyskał jako pierwszy w Akademii Medycznej w Bydgoszczy stopień naukowy doktora habilitowanego z zakresu urologii. W dniu 7 listopada 1994 r. stanowisko Kierownika Katedry i Kliniki Urologii objął doc. dr hab. Zbigniew Wolski, który przybył do Bydgoszczy z Warszawy. Prof. Wolski wspierał rozwój urologii Bydgoskiej, którą wprowadził, kierując katedrą Urologii Ogólnej i Onkologicznej 21 lat, w XXI wiek. Od października 2015 roku Kierownikiem Kliniki jest prof.  Tomasz Drewa, który specjalizuje się w stosowaniu technik małoinwazyjnej chirurgii laparoskopowej w urologii. Dzięki jego doświadczeniu, laparoskopia stała się obecnie rutynową metodą wykonywania zabiegów operacyjnych. Ponadto na bazie warsztatu naukowego prof. Drewy w skład Kliniki wchodzi jedno z najnowocześniejszych na świecie laboratoriów badawczych inżynierii tkankowej.

Tekst w oparciu o „Urologia bydgoska na tle rozwoju urologii w Polsce i Polskiego Towarzystwa Urologicznego” autor Dr. Janusz Tyloch

1

dr n. med. Henryk Gajewski
Jeden z najważniejszych twórców Bydgoskiej Szkoły Urologii

2

dr n. med. H Gajewski z uczniami: dr n. med.  Z. Jarzemski (po lewej), dr n. med. F. Tyloch (po prawej)

3

doc. dr hab. med. Stanisław Wróbel
Pierwszy Kierownik Katedry i Kliniki Urologii Akademii Medycznej w Bydgoszczy

4

dr hab. med. Ferdynand Tyloch, prof. AM
Kierował Kliniką w latach 1989-1994

5

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Wolski
Kierował Kliniką w latach 1994-2015

6

prof. dr hab. n. med. Tomasz Drewa
Aktualny Kierownik Kliniki Urologii Ogólnej i Onkologicznej