Prof. Arkadiusz Jawień Prezesem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Miło nam poinformować, że 15 czerwca 2018 r. prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień Kierownik Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii naszego szpitala objął funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej na kadencję 2018-2020. Profesor Arkadiusz Jawień specjalizuje się w chirurgii ogólnej, naczyniowej i angiologii. Główne zainteresowania naukowe Profesora to chirurgia wewnątrznaczyniowa, badania przesiewowe w tętniaku aorty brzusznej, leczenie zakażonych protez naczyniowych, stopa cukrzycowa, zespół pozakrzepowy, leczenie ran przewlekłych. Wprowadził w regionie nowoczesne leczenie tętniaków piersiowo-brzusznych za pomocą tzw. stentgraftów branchowanych, co pozwoliło włączyć Bydgoszcz do jednego z 3 najbardziej aktywnych ośrodków chirurgii wewnątrznaczyniowej w Polsce.  Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej jest organizacją mającą na celu działanie na rzecz rozwoju chirurgii naczyniowej, rozpowszechnianie wiedzy związanej z tą dziedziną, na rzecz środowiska chirurgów naczyniowych, a także upowszechnianie działalności na rzecz integracji członków, wymiany doświadczeń, oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania. W dniach 14-16 czerwca 2018 r. w Warszawie odbył się X Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej oraz Walne Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej.

W przeszłości prezydent następujących towarzystw:

  • World Federation of Vascular Societies 2016/2017
  • European Society for Vascular Surgery 2014/2015
  • European Venous Forum 2004
  • Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran 2006-2012
  • Polskiego Towarzystwa Flebologicznego 2003-2006
  • Polskiego Towarzystwa Angiologicznego 1998-2000
  • oraz Sekretarz Generalny International Union of Angiology 2010-2014.