VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

W imieniu Komitetu Organizacyjnego i Naukowego mam przyjemność zaprosić Państwa do udziału w VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego. Konferencja odbędzie się w dniach 7-8 czerwca 2018  r. w Hotelu City Bydgoszcz. Serdecznie zapraszamy pielęgniarki pracujące w chirurgii ogólnej i naczyniowej, na oddziałach zabiegowych, pielęgniarki środowiskowe, fizjoterapeutów, rehabilitantów, lekarzy i innych przedstawicieli zawodów medycznych zainteresowanych tematyką Konferencji. Na konferencji zostaną poruszone zagadnienia dotyczące m. in.: zaawansowanej praktyki pielęgniarskiej na oddziałach zabiegowych, interdyscyplinarnej opieki w chirurgii ogólnej, onkologicznej i naczyniowej, zaawansowanej praktyki pielęgniarskiej na oddziałach zabiegowych, żywienia chorych w chirurgii, stomii i przetok w chirurgii oraz ran przewlekłych

Szczegółowe informacje o konferencji:
https://www.termedia.pl/Konferencje?Intro&e=769&p=4742