Wszczepienie protez po raz pierwszy w Klinice Urologii - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

12 lipca w Klinice Urologii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza po raz pierwszy w naszym ośrodku przeprowadzony zostanie zabieg wszczepiania protezy prącia. Zaburzenia erekcji to jedna z chorób cywilizacyjnych XXI wieku. Choroba ta rozwija się powoli i dotyka coraz większą liczbę chorych, a co najważniejsze coraz młodszych mężczyzn. Impotencja może być wynikiem zabiegów chirurgicznych, szczególnie onkologicznych, gdzie priorytetem jest całkowite wycięcie raka (czystość onkologiczna), a o zachowaniu struktur naczyniowo-nerwowych odpowiedzialnych za erekcję myśli się na samym końcu. Do takich zabiegów należy np. wycięcie stercza z powodu raka prostaty (prostatektomia radykalna) lub operacje onkologiczne raka odbytnicy lub jelita grubego. Protezy zostaną wszczepione dwóm pacjentom u których zaburzenia są efektem przebytych wcześniej operacji.