V Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

W dniach 17-20 czerwca w Gdańsku odbędzie się V Międzynarodowy Kongres Towarzystwa Medycyny Ratunkowej. Kongres organizowany jest przez Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej przy współudziale Katedry Medycyny Ratunkowej Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu i Katedry Medycyny Ratunkowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Zgodnie z wieloletnią tradycją Kongres wspierany jest przez najwyższe międzynarodowe gremia medycyny ratunkowej, takie jak: International Federation for Emergency Medicine (IFEM), European Society for Emergency Medicine (EuSEM), American College of Emergency Physicians (ACEP), American Academy of Emergency Medicine (AAEM). W programie poruszane zostaną najnowsze zagadnienia z zakresu intensywnej terapii w klinicznych zagadnieniach medycyny ratunkowej, postępy procedur klinicznych w medycynie ratunkowej, triage śródszpitalny, szybka diagnostyka przyłóżkowa, medycyna ratunkowa wieku dziecięcego oraz szereg innych wykładów i warsztatów. Szczegółowe informacje w załączniku oraz na stronie www.ceem.viamedica.pl